Pedagogiskt samarbete med Japan

Helsingborgs samarbete med Japan initierades 2016 när Shizuoka private kindergarten association sökte en svensk stad att samarbeta med om pedagogiskt ledarskap, pedagogiska uttrycksformer och hållbar utveckling i förskolan. En japansk professor i Sverige, Kazuhiko Kawasaki, tipsade om Helsingborg. Kontakten med Miyagi Women’s University of Sendai startade genom ett professorsbesök från Sendai på Pedagogiskt center 2018.

Shizuoka private kindergarten associations styrelse, skolledare och rektorer tillsammans med delegationen från Helsingborg 2019 i Japan.

Under tre år har skolledare och personal från Shizuoka gjort studiebesök och haft praktikperioder i Helsingborg med utbildning i svensk läroplan, workshop i digitalisering, praktik på förskola och på miljöverkstaden. Vidare har barnen på förskolor och förskoleklass skajpat med varandra och Helsingborg har fått besök av Japans ambassadör till Sverige.

En grupp från skol- och fritidsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborg bestående av Victoria Larsson, rektor på Råå, Högasten och Lussebäckens förskolor, Ingemar Nyman, miljöpedagog på Miljöverkstaden, Monica Andersson, språk-, läs- och skrivutvecklare på Pedagogiskt center och Carina Wällstedt Johansson, Pedagogista på Pedagogiskt center, besökte i oktober 2019 förskolor i Shizuokaområdet och Sendai samt föreläste på Miyagi Women’s University of Sendai.

Samarbetet med universitetet i Sendai fortsatte genom ett studiebesök i Helsingborg februari 2020, där rektor Kazuki Nishiura och 20 förskollärarstudenter från universitet besökte Pedagogiskt Center och Miljöverkstaden under två dagar. Under hösten 2020 medverkade Helsingborg på en stor digital konferens anordnad av Sendai universitet.

Sendai universitet har uttryckt intresse att tillsammans med studenter besöka Helsingborg igen när situationen tillåter. En av professorerna från Sendai universitet, Mutsuki Tendo, kommer att tillbringa ett år i Sverige och är intresserad att då fortsätta samarbetet med Helsingborg.

Från Helsingborgs sida deltar Pedagogiskt center, Råå förskolor, St. Jörgens förskolor, Maria Parkskolans förskoleklass samt Miljöverkstaden i samarbetet.

Kontaktperson i Helsingborg: Carina Wällstedt-Johansson, skol- och fritidsförvaltningen, mejladress Carina.Wallstedt-Johansson@helsingborg.se.

Besök på en förskola där barnen välkomnade gruppen med en hälsning på svenska.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?