Probolinggo i Indonesien

Helsingborgs stad har ett pågående samarbete med staden Probolinggo i Indonesien. Man genomför ett treårigt projekt med fokus på stadsplanering och hållbara transporter, i synnerhet cykling, och utbyter samtidigt erfarenheter i frågor som rör medborgardialog.

Projektet är nu inne på sitt tredje år. En delegation på sju personer från Probolinggo kommer till Helsingborg första veckan i december 2019. Probolinggos nye borgmästare är en av deltagarna. Cykling och demokrati är huvudfokus. Till sommaren 2020 kommer detta projekt avslutas.

Men under veckan kommer också ett besök att göras på Vera Park, vid NSR. Vera Park är en innovativ organisation som har fokus på cirkulär ekonomi. Ett samarbete mellan Probolinggo och Vera Park har redan inletts och kommer fortsättningsvis att möjliggöra samarbete mellan de båda städerna.

Genom partnerskapet kan de två städerna lära av varandra, dela erfarenheter och utforska nya möjligheter och idéer för att stärka de medborgardemokratiska arbetsmetoderna inom stadsplanering och miljö.

Projektet finansieras av ICLD, Svenskt internationellt centrum för lokal demokrati. I projektet medverkar politiker från Kommunstyrelsen och NSR:s ledning, liksom tjänstepersoner från stadsbyggnadsförvaltningen, miljöförvaltningen, och stadsledningsförvaltningen.

Kontaktperson: Peter Book, stadsbyggnadsförvaltningen, mejladress Peter.Book@helsingborg.se.