Probolinggo i Indonesien

Helsingborgs stad har ett pågående samarbete med staden Probolinggo i Indonesien. Man genomför ett treårigt projekt med fokus på stadsplanering och hållbara transporter, i synnerhet cykling, och utbyter samtidigt erfarenheter i frågor som rör medborgardialog.

I oktober 2017 besökte politiker och tjänstemän  från Helsingborgs stad Probolinggo för att utbyta erfarenheter inom frågor som rör miljömässigt hållbar stadsplanering och processer för medborgardialog. Under besöket fick de tillfälle att träffa en rad olika intressenter, som stadens planeringsavdelning, polisen, transportföretag samt cykelklubbar. Gruppen besökte en gymnasieskola och en cykelfabrik och gjorde en inspektionsrunda i staden för att kartlägga förutsättningarna för framtida cykelbanor.

På programmet stod även att se hur lokal demokrati fungerar rörande avloppsfrågor. Besökarna från Helsingborg deltog även i lokalradiostationens sändning, då folk fick ringa in och ställa frågor som rör staden.

Genom partnerskapet kan de två städerna lära av varandra, dela erfarenheter och utforska nya möjligheter och idéer för att stärka de medborgardemokratiska arbetsmetoderna inom stadsplanering och miljö.

Projektet finansieras av ICLD, Svenskt internationellt centrum för lokal demokrati. I projektet medverkar politiker från Kommunstyrelsen och NSR:s ledning, liksom tjänstepersoner från stadsbyggnadsförvaltningen, miljöförvaltningen, och stadsledningsförvaltningen.

Kontaktperson: Peter Book, stadsbyggnadsförvaltningen, mejladress Peter.Book@helsingborg.se.