Probolinggo i Indonesien

Helsingborgs stad har ett pågående samarbete med staden Probolinggo i Indonesien. Man genomför ett fyraårigt projekt med fokus på stadsplanering och hållbara transporter, i synnerhet cykling, och utbyter samtidigt erfarenheter i frågor som rör medborgardialog.

Projektet är nu inne på sitt sista år och avslutas juni 2022.

En delegation på sju personer från Probolinggo besökte Helsingborg första veckan i december 2019. Probolinggos nye borgmästare var en av deltagarna. Cykling och demokrati stod i huvudfokus.

En delegation från Helsingborg ska genomföra ett sista besök i Probolinggo inom ramen för projektet första halvåret 2022. Då ska bland annat den nybyggda barntrafikskolan besökas. Den har utformats med Helsingborgs barntrafikskola som förebild.

Genom partnerskapet kan de två städerna lära av varandra, dela erfarenheter och utforska nya möjligheter och idéer för att stärka de medborgardemokratiska arbetsmetoderna inom stadsplanering och miljö.

Projektet finansieras av ICLD, Svenskt internationellt centrum för lokal demokrati. I projektet medverkar politiker från Kommunstyrelsen och NSR:s ledning, liksom tjänstepersoner från stadsbyggnadsförvaltningen.

Läs mer om projektet i vår broschyr:

Probollingo presentation, (pdf för visning på skärm, 5 MB).
Probollingo presentation, (pdf för utskrift, 5 MB).

Kontaktperson: Peter Book, stadsbyggnadsförvaltningen, mejladress pierredelabook@gmail.com.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?