Var kommer pengarna ifrån?

Stadens intäkter består av tre delar: kommunalskatt, avgifter för vissa tjänster samt bidrag och så kallad kommunalekonomisk utjämning. Kommunalskatten står för den största delen.

Helsingborgs stad har intäkter om totalt 9,6 miljarder kronor för 2017. Den största inkomstkällan är kommunalskatten.

Här ser du hur intäkterna är fördelade.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?