Arbetslöshet

I oktober 2009 uppgick andelen arbetslösa i Helsingborg i åldersgruppen 18-64 år till 4,7 procent. Högst andel arbetslösa var det på Planteringen med 9,3 procent och lägst på Fältabacken med 2,5 procent.

Den öppna arbetslösheten i Helsingborg har mellan oktober 2008 och oktober 2009 ökat med 1,5 procentenheter. Bland kvinnorna var ökningen 1,1 procentenheter och bland männen 2,0 procentenheter.

Läs mer:

Arbetslösheten i Helsingborg, mars 2011 (pdf 1,2 MB).

Stor skillnad i arbetslöshet mellan Helsingborgs olika statistikområden (pdf 308 kB).

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?