Arbetspendling

Arbetspendlingen till och från Helsingborg är ovanligt stor utifrån ett Sverige-perspektiv. 33 procent av de som jobbar i Helsingborg bor i en annan kommun. Och 26 procent av de förvärvsarbetande helsingborgarna jobbar i en annan kommun.

Dessa siffror är högre vid en jämförelse med kommuner av samma storlek som Helsingborg.

Handeln är en av de näringsgrenar som har störst in- och utpendling. Främst sker pendlingen till kranskommunerna.

Läs mer:

Arbetspendlingen till och från Helsingborg år 2010 (pdf 765 kB).

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?