Kommunfakta

Här hittar du statistik om människor som bor eller arbetar i Helsingborg. Dessutom finns uppgifter om bostäder samt kommunal ekonomi. Oftast finns jämförelser med länets och rikets medelvärden. 

Uppgifterna kommer från Statistiska centralbyråns kommunfaktablad. På Statistiska centralbyråns webbplats finns andra kommuners faktablad.

Barn och familj

Kommunfakta

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?