Sysselsättning och näringsliv

Över 70 900 personer hade sin arbetsplats i Helsingborg under 2016. Flest sysselsatta finns inom handeln (17 procent). Sedan 2010 har ökningen i antalet sysselsatta varit störst inom vård och omsorg, medan den procentuella ökningen har varit störst inom fastighetsverksamhet.

64 200 helsingborgare förvärvsarbetar enligt den svenska registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken. Till dessa ska läggas ytterligare ca 1 100 helsingborgare som arbetar i Danmark.

35 procent av de med arbetsplats i Helsingborg bor i en annan kommun. Till gengäld arbetar 29 procent av de förvärvsarbetande helsingborgarna i en annan kommun eller i Danmark.

Andelen förvärvsarbetande helsingborgare i åldersgruppen 20-64 uppgår till 74 procent. Inkluderas de som arbetar i Danmark ökar sysselsättningsgraden till 75 procent.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?