Vid olyckor och kris

I samband med större olyckor eller samhällshändelser är det viktigt för dig att känna till hur du snabbt kan kontakta myndigheterna eller få information vid en kris.