Vid olyckor och kris

Om det skulle ske en olycka

är det viktigt för dig att

veta vem du kan kontakta

och var du kan få information.

Akut nödsituation – ring 112

112 ska du ringa till

om du eller någon annan är

i fara för livet.

Ringer du detta nummer

kan du få hjälp av polis,

ambulans och räddningstjänst.

På SOS Alarm kan du läsa mer (inte lättläst).

Polisen – ring 114 14

114 14 går till polisen.

Hit ska du ringa vid alla

situationer som inte är akuta.

Mer information finns på
polisens webbplats
.

Socialjouren

Socialjouren når du på

042 – 10 68 69

Vi har öppet helger och kvällar.

Socialjouren nås också på 112.

Läs mer om socialjouren.

Räddningstjänsten

På hemsidan till

Räddningstjänst Skåne Nordväst

hittar du alla viktiga

telefonnummer.

Läs mer på
Räddningstjänstens webbplats (inte lättläst)
.

Sjukvårdsrådgivning –
ring 1177

Om du behöver råd eller

har frågor kring sjukdom

som inte är akut

ringer du till 1177.

Du kan läsa mer på 1177.

Hitta hjärtstartare

I Helsingborg finns det

ungefär 30 hjärtstartare.

Här är ett register
där du hittar alla hjärtstartare
.

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

VMA är en siren som hörs utomhus.

Den används för att varna allmänheten

om något farligt eller allvarligt händer.

Signalen hörs sju sekunder i taget

med 14 sekunders tystnad.

När faran är över hörs en annan signal

som låter längre.

Signalerna provas klockan 15:00

den första helgfria måndagen i

mars, juni, september och december.

Du kan läsa mer på
Räddningstjänstens webbplats
.

Utrymningslarm vid bangården

Det finns larm för de som är

eller jobbar på bangårdarna.

Trafikverket testar sitt larm fyra

gånger om året.

Larmet hörs som en pulserande signal

i upp till tre minuter.

När faran är över hörs en sammanhängande

signal i 30 sekunder.

Läs mer på Trafikverkets webbplats (inte lättläst).

Vid krishändelser 

Krisinformation.se

Här hittar du information

om händelser och olyckor.

Gå till krisinformation.se.

Informationsnummer 113 13

113 13 är Sveriges krisnummer.

Det gäller i hela landet.

På detta nummer kan du få information

om en större händelse eller olycka.

Du kan också lämna egen information.

Läs mer på krisinformation.se.

Text- TV

Gå in på text-tv sidan 599

när du hör ett VMA-larm.

Du kan också nå text-tv
sidan 599 på SVT:s webbplats
.

Det här kan du göra själv

Du hittar mer information om

vad du själv kan göra under en kris

dinsakerhet.se (inte lättläst).

Farlig verksamhet

På vissa verksamheter

kan en olycka orsaka

stor skada på människor eller miljö.

Du kan läsa mer
om farlig verksamhet på
Räddningstjänstens webbplats (inte lättläst)
.