The application period for this reqruitment has ended.

Designer

Du vill något. Det vill vi med! Hos oss går vi från vilja till handling så här har du alla förutsättningar att påverka och få saker gjorda. Vi lyssnar, hjälps åt och jobbar för att dra åt samma håll. Här finns möjligheterna för dig som vill skapa, bygga, förändra, uppleva och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.

Om arbetsplatsen

Helsingborg har bestämt sig för att bli en av Europas mest innovativa städer och satsar 250 miljoner kronor på välfärdsinnovation fram till den internationella stadsmässan H22 om drygt två år. Digitaliseringsavdelningen har i samband med detta fått ett nytt och större uppdrag. Förutom att säkerställa en kvalitativ grundleverans av IT miljö för 35 000 användare, ska vi bli verksamheternas och bolagens bästa partner i digitaliserings- och innovationsarbetet. Vi ska ligga steget före i att utveckla digitaliseringsmöjligheter och på så vis underlätta för staden att snabbare komma ut med innovation och nya digitala tjänster. Vi har redan etablerat Hbg Works, innovationshubben som är Sveriges första kommunaccelerator och vi håller också på att etablera flera spår i vår satsning på AI. Staden stöttar ett AI-center drivet av näringslivet (Get AI) och har också fått statlig finansiering för att utveckla en egen AI-datafabrik. Vi samarbetar i forskningsprogram med Universitetet kring AI och nu är vi första kommunen som medverkar i den sydliga noden av nationella AI innovation of Sweden. Helsingborg satsar även på en helt ny paketering av kommunal digital service, API-plattform för micro services och stadsgemensam IoT. 

Digitaliseringsavdelningen består idag av 75 medarbetare. En omorganisation är pågående för att ytterligare växla upp vår digitaliseringsresa och vi kommer i närtid växa med ytterligare ca 10–15 medarbetare.

Vi letar efter dig!

Till Hbg Works söker vi just nu designers. Du har jobbat som interaktionsdesigner, UX designer, tjänstedesigner eller liknande tjänst. Du har en stor passion för att driva designarbete från ett användarcentrerat perspektiv. Du använder dig av kundresekartor, prototyper, intervjuer, presentationer, rapporter och annat material för att bättre förstå användaren och deras utmaningar, men också som en berättarteknik för att sprida insikter och lärdomar. Du känner dig hemma i en föränderlig arbetsmiljö där inget är perfekt, men allt kan förbättras. Du tänker stort och börjar smått.

Vi erbjuder dig Hbg Works – en plats med människor som vill mycket och som inte är rädda för att tänka stort eller nytt. Här testar vi först och ber om förlåtelse efteråt, hellre än tvärtom. Vårt uppdrag är att tillsammans skapa bättre serviceupplevelse och värde för invånarna.

The city of Helsingborg has made up its mind to become one of the most innovative cities in Europe and we are investing 250 MSEK up to the international exhibit H22 that will take place in 2022. The digitalization department has got a growing mission. On top of delivering high quality IT service to 35 000 users, we shall become the preferred partner in digitalization and innovation for all of the different departments in the city, including wholly owned companies. We want to be one step ahead in developing new possibilities, and by that enable the city to become faster in launching innovation and digital services. We have already opened up Hbg Works, the innovation hub that is the first accelerator for city needs in Sweden. We are also starting up several AI initiatives, including supporting an AI center driven by the business sector (Get AI) and we have received government funding for creating an AI factory with Smart city data. We collaborate with University research programs and is the first to join the south node of the national program AI innovation of Sweden. We are developing a new API platform for micro services, a whole new conversational based digital service and a city wide IoT platform.  

The digitalization department today is 75 employees, and we are currently revisiting the organizational structure to be able to gear up with some 10-15 employees in near time.

We are looking for you!

We are looking for designers to join us at Hbg Works. You have worked as interaction designer, UX designer, service designer or similar. You have a big passion to lead design work from a user-centered design perspective. You use customer journey maps, prototypes, interviews, presentations, reports and other methods to learn and better understand the users and their challenges, but also as a storytelling technique to spread insights and lessons learned. You feel at home in a changing work environment where nothing is perfect, but everything can be improved. You think big and start small.

We offer you Hbg Works – a place with people who want a lot and who are not afraid to think big or new. Here we test first and ask for forgiveness afterwards, rather than the other way around. Our mission is together to create a better service experience and value for the citizens.

Arbetsuppgifter

På plats kommer du att få jobba med att realisera idéer och koncept och vara med i skapandet av digitala prototyper som vi testar direkt med invånare. Våra uppdrag kommer från hela staden, allt ifrån skolan, till vården, till stadsplanering och allting däremellan.

Du kommer arbeta med att:

 • Skapa kundresekartor.
 • Presentera insikter och lärdomar.
 • Skissa på koncept och lösningar.
 • Driva och facilitera design-workshops.
 • Sprida designprocesser och metoder inom staden.
 • Testa idéer och koncept med användare.
 • Stötta teamet i vår iterativa utvecklingsprocess.
 • Vara med och utveckla Hbg Works designprocess.

On site, you will be working on realizing ideas and concepts and participating in creating digital prototypes. And you will be user testing those ideas. Our assignments come from all over the city, everything from school, to healthcare, to urban planning and everything in between.

What you will do:

 • Create customer journey maps
 • Present user insights and lessons learned
 • Sketch concepts and solutions
 • Run and facilitate design workshops
 • Spread design processes and methods
 • Test ideas and concepts with users
 • Support the team in our iterative development process
 • Be part of and develop Hbg Works design process

Kvalifikationer

Vi ser att du tar med dig:

 • stor passion för designprocesser och användartestning.
 • lång erfarenhet av att designa tjänster och/eller produkter.
 • förmåga att omvandla behov eller insikter till design.
 • förmåga att belysa utmaningar med hjälp av design.
 • stor förståelse för agila arbets- och tankesätt.
 • nyfikenhet på de senaste verktygen och designmetoderna.
 • förmåga att kunna ställa dem viktiga frågorna och att utmana gammalt tänk.

Erfarenhet krävs.
Arbetsprover krävs – designportfolio – PDF eller länk till hemsida.

Språkkrav:

Vår organisation och vårt team jobbar mest på svenska. Men det funkar fint att jobba här utan att svenska är ditt modersmål, vi har testat. Ansök gärna på engelska, men berätta gärna något om din förmåga att kommunicera på svenska och hur du tänker hantera språkliga utmaningar som kan komma upp.

What you will bring:

 • Great passion for design processes and user testing
 • Long experience in designing services and / or products
 • Ability to transform needs or insights into design
 • Ability to convey challenges through design
 • Great understanding of agile ways of working and thinking
 • Curiosity about the latest tools and design methods
 • Ability to ask the important questions and challenge old ways of thinking

Experience is required.

Work samples are required – design portfolio, 2PDF or link to website.

Language requirements:

Our organization and our team work mostly in Swedish. But it works fine to work here without being a native speaker, we’ve tested. Feel free to apply in English, but do say something about your ability to communicate in Swedish and how you intend to deal with linguistic challenges that might come up.

Övrig information

Sista ansökningsdag:  2020-02-16. Vi tillämpar löpande urval

Anställningsform: Visstidsanställning

Omfattning: 100 %

Tillträdesdatum: Efter överenskommelse

Varaktighet: 1-2 år med möjlighet till förlängning

Antal tjänster: 2

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Har du några frågor kan du kontakta kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Fackliga företrädare https://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/ Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
{