Ansök

Enhetschef till Elevhälsan

Du vill något. Det vill vi med! Hos oss går vi från vilja till handling så här har du alla förutsättningar att påverka och få saker gjorda. Vi lyssnar, hjälps åt och jobbar för att dra åt samma håll. Här finns möjligheterna för dig som vill skapa, bygga, förändra, uppleva och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något. Helsingborgs stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev.

Om arbetsplatsen

Elevhälsans uppdrag är att stödja eleverna till att nå utbildningens mål med fokus på det främjande och förebyggande arbetet. Genom att tidigt upptäcka och på detta sätt bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa kan vi nå målet. Genom en samlad elevhälsa, ett gott samarbete på skolorna och en tydlig systematik i arbetet tror vi på elever som lyckas i skolan och elever som mår bra. 

Organisatoriskt är Elevhälsan placerad direkt under förvaltningschef och leds av chefen för Elevhälsan som blir din närmsta chef. Du kommer att ingå i ledningsgruppen, tillsammans med 6 andra enhetschefer, som ansvarar för ett helhetsperspektiv och där vi strävar efter ett tvärprofessionellt utvecklingsarbete inom Elevhälsan. Vi erbjuder en arbetsplats som driver utveckling inom det hälsofrämjande och förebyggande arbetet med barn och elever. Välkommen att bli en del av vårt elevhälsoteam där våra ledord är en skola för alla.

Arbetsuppgifter

Du kommer tillsammans med din kollega att ansvara för ca 40 medarbetare i kuratorsgruppen. Ni har ett gemensamt övergripande ansvar med ett uppdelat medarbetaransvar. Medarbetarna leds på distans då de har sina arbetsplatser på kommunens skolor. I chefsansvaret ingår rekrytering, medarbetar- och uppdragsdialog, uppföljning genom bla avstämningar med rektorerna, budgetansvar, arbetsmiljö och lönesättning. I ditt uppdrag ligger att bevaka skolkuratorns yrkesspecifika kompetens och behov.

Vi söker dig som

* har kompetens från skola och elevhälsa

* är en tydlig ledare som kan entusiasmera och skapa arbetsglädje

* har ett tydligt medarbetarfokus och kompetens kring arbetsmiljöfrågor
* har en positiv människosyn och ser möjligheter och lösningar
* fokuserar på mål, resultat och kvalitet
* är en god strateg och har förmåga att organisera och leda ditt ansvarsområde
* är intresserad av att driva på och stimulera utvecklingen inom Elevhälsans område
* har ett coachande förhållningssätt och tycker om utmaningar
* ser samarbete i ledningsgruppen som en förutsättning för framgångsrikt ledarskap

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi söker dig som är en tydlig och lyhörd ledare som kan utveckla.

Kvalifikationer

Socionomexamen.

Övrig information

Sista ansökningsdag: 16 augusti 2020

Anställningsform: Tills vidare

Omfattning: Heltid

Tillträdesdatum: Efter överrenskommelse

Varaktighet:

Antal tjänster: 1

I Helsingborgs stad gillar vi olika. Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla våra invånare och värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter. Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare. Om du blir erbjuden tjänst inom förskola och skola eller öppen fritidsverksamhet ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregister För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Har du några frågor kan du kontakta kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
{