Interimschef inom funktionshinderområdet

Du vill något. Det vill vi med! Vi vill skapa värde och bidra till livskvalitet för våra invånare, företag, organisationer och besökare. Vi gör det genom att lyssna, hjälpas åt, testa, lära oss och sen testar vi igen. Här är allt möjligt för dig som vill skapa, förändra, vårda, bygga, vägleda, utvecklas och göra skillnad. För Helsingborg är staden för dig som vill något.

Om arbetsplatsen

På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 3000 medarbetare – från undersköterskor, sjuksköterskor och arbetsterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv.

Är du en trygg ledare och har lång erfarenhet som ledare inom funktionshinderområdet?

Gillar du förändring och har lätt att anpassa dig till nya situationer och miljöer? Är du nyfiken och lyhörd och vet vikten av att skapa goda relationer?

Du kanske just du är vår nya interimschef! 

Arbetsbeskrivning 

Funktionshinderverksamheten i Helsingborg leds av 23 enhetschefer och är uppdelade i två verksamhetsområde. Vi är alla grundade i ett gemensamt uppdrag, att arbeta för att stadens invånare som har insatser enligt LSS kan leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Den enskildes integritet, självbestämmande, delaktighet och individuella behov skall vara i fokus.

I Helsingborg tycker vi ledarskapet är viktigt och förstärker därför vårt team med ytterligare en chef. Vi strävar efter att skapa ett tryggt och närvarande ledarskap och vi vill skapa goda förutsättningar för dig som enhetschef att utveckla och leda verksamheten. Därför söker vi nu en interimschef som ska kunna täcka upp vid längre frånvaro och gå in som extra stöd när verksamheten behöver de. När du inte går in som chef kommer du får möjlighet att arbeta med övergripande förbättringar och implementeringsprojekt inom området. 

Du kommer möta många medarbetare, brukare och anhöriga i ditt uppdrag så det krävs att du är en fena på att skapa goda relationer och att du är kommunikativ i ditt ledarskap.

Vi har brukaren och kundens fokus där ett kunskapsbaserat arbete såväl utifrån arbetsmiljö som kvalitet utgör grunden och stommen.  Helsingborg arbetar vi sedan en tid tillbaka utifrån tillitsbaserad styrning och ledning. Det innebär att vi har fokus på och utgår från kärnverksamheten och invånarnas behov. Det inkluderar såväl arbetssätt som kultur och styrning. Vi vill ha ledare som har förmåga att skapa tillit och trygga relationer till medarbetare, kunder och brukare. Helsingborgs styrmodell har tydlig utgångspunkt i tillitsbaserad styrning och ledning och ger dig som ledare stora möjligheter att skapa dialog och engagemang hos dina medarbetare. Istället för att lägga tid och kraft på omfattande rapportskrivning skapar vi möjligheter och forum för dialoger med medarbetare och invånare

Vi är förvaltningen och staden som vill något och som chef och medarbetare i Helsingborg erbjuds du en inspirerande miljö med stora möjligheter till nytänkande och innovationsarbete, i verksamheten, övergripande i förvaltningen och inom staden. Vård och omsorgsförvaltningen är en del i H22 som är Helsingborgs stora välfärdssatsning där vi vill utveckla morgondagens lösningar för en ökad livskvalitet i en smartare och mer hållbar stad. Här ges du möjlighet att vara med på en spännande och fantastisk utvecklingsresa.

Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år.

Kvalifikationer

Du ska ha en adekvat högskoleexamen/kandidatexamen som socionom eller liknande och vi vill att du har flerårig arbetslivserfarenhet från ledande befattning inom funktionshinderområdet och/eller socialpsykiatri. Du har goda kunskaper inom området och när du leder, planerar och följer upp din verksamhet så gör du det utifrån ett kunskapsbaserat arbetssätt. Det innebära b la att du på ett naturligt sätt är uppdaterad och kontinuerligt arbetar med kunskapsinhämtning för dig och dina medarbetare.  Du är väl insatt i lagstiftning och evidensbaserade metoder inom verksamhetsområdet.  Du gillar och ser värdet av att arbeta teambaserat som ett naturligt sätt att utveckla såväl din egen som den övergripande verksamheten. Eftersom du kan få andra uppdrag utöver ledarskap är det är meriterande om du har erfarenhet av att leda övergripande projekt eller större förändringsarbete.

För att klara detta uppdrag krävs det att du är trygg i din roll som ledare och har förmågan att skapa stabilitet och lugn. Du har koll på ditt ledarskap och vet på vilket sätt du vill leda verksamheter. Du kommer hamna i situationer där du snabbt måste gå in som ledare, förmåga att se helhet och skapa en nulägesanalys är därför mycket viktig. Du behöver ha god förmåga att genomföra förbättringsåtgärder både utifrån brukar och medarbetarperspektiv.

Var vänlig och ange löneanspråk och eventuell startdag i din ansökan. 

Övrig information

Sista ansökningsdag: 2021 12 01

Urvalen sker löpande. Intervjuer onsdagen den 8 december.

Helsingborgs stad arbetar mot diskriminering och för främjande av alla människors lika rättigheter och möjligheter. Sökande oavsett bakgrund är välkomna att söka till Helsingborgs stad. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Innan möjlig anställning kommer en bakgrundskontroll ske. I de fall där kontroll av utdrag ur belastningsregister är lagstadgat kommer även detta att genomföras. Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken. Fackliga företrädare https://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/ Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Information

Referens:
2073

Publicerad:
2021-11-17

Omfattning:
Heltid

Ort:
Skåne län, Helsingborg

Förvaltning:
Vård- och omsorgsförvaltningen - Verksamheten

Kontakt

Marie Strömberg

Verksamhetschef LSS

phone 073-079 07 02

Sara Månsson

Verksamhetschef LSS

phone 072-974 26 14