The application period for this reqruitment has ended.

Medicinskt ansvarig rehabilitering

Du vill något. Det vill vi med! Hos oss går vi från vilja till handling så här har du alla förutsättningar att påverka och få saker gjorda. Vi lyssnar, hjälps åt och jobbar för att dra åt samma håll. Här finns möjligheterna för dig som vill skapa, bygga, förändra, uppleva och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något. På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 3000 medarbetare - från undersköterskor, sjuksköterskor och arbetsterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv.

Arbetsplatsbeskrivning

Vi söker dig som har erfarenhet av verksamhetsområdet HSL/SoL/LSS.

Vill du vara med och göra skillnad? Välkommen med din ansökan redan idag!

Arbetsbeskrivning

Anställningen som medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) innebär arbetsuppgifter enligt HSL 11 kap 4 §. med undantag för de uppgifter som är ålagda enbart medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). MAR och MAS gör även Lex Maria-utredningar och anmälningar samt anmälningar till läkemedelsverket och IVO.

Ditt ansvar är att utarbeta och besluta om rutiner, ta fram underlag till de riktlinjer som beslutas av nämnden samt följa upp att rutiner och riktlinjer efterlevs.

Vidare skall du se till författningsbestämmelser och andra regler är kända och kontrollera att dessa efterlevs. Du ansvarar för att vi erbjuder en säker och ändamålsenlig vård och rehabilitering av god kvalitet och du ser till att det medicinska omhändertagandet uppfyller kraven på hög säkerhet och god vård.

Den medicinskt ansvarige för rehabilitering har ett nära samarbete med den medicinskt ansvarige sjuksköterskan i kommunen och har gemensamma arbetsuppgifter med denne, bland annat tillsyn av externa och särskilda boenden, sammanställning av patientsäkerhetsberättelser och kvalitetsrapporter enligt SOSFS 2011:9 gällande rehabiliteringsområdet, granskning av dokumentation i journaler och logguppföljning i hälso- och sjukvårdsjournaler. Du har ansvar för att styrdokument för hantering av medicintekniska produkter och hjälpmedel är ändamålsenliga och väl fungerade.

MAR samarbetar även med utvecklingsledare för HSL, SOL, LSS och myndighet, utredare av Lex Sarah och verksamhetscontroller.

Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år samt tillgång till en förmånsportal fylld med förmåner och erbjudanden.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut eller fysioterapeut med kunskaper inom LSS, SoL och HSL. Kunskaper om hjälpmedelsförskrivning och erfarenhet av rehabilitering och habilitering är ett krav, likaså körkort B för manuell bil.

Som person är du strategisk, kommunicerar på ett tydligt sätt, säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Du kan göra korrekta avvägningar och prioriteringar, väga samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden. Du visar omdöme vid uttalanden, agerande och beslut.

Dina starkaste förmågor är att du kan samarbeta bra med andra människor och relatera till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du kan ta ansvar för din uppgift, driva dina processer vidare, är initiativtagande och uthållig. Datafärdigheter relevanta för din befattning är viktigt.

Struktur och kvalitet är mycket viktigt för dig och du kan ofta komma med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Vi utvecklar vårt arbete med tjänstedesign och det är önskvärt att du har denna kunskap.

Övrig information

Sista ansökningsdag: 2020 02 09

Intervjuer kommer att ske den 18 februari och i samband med det kommer ett arbetsprov att tillämpas.

Helsingborgs stad arbetar mot diskriminering och för främjande av alla människors lika rättigheter och möjligheter. Sökande oavsett bakgrund är välkomna att söka till Helsingborgs stad. Innan möjlig anställning kommer en bakgrundskontroll ske. I de fall där kontroll av utdrag ur belastningsregister är lagstadgat kommer även detta att genomföras. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Har du några frågor kan du kontakta kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Fackliga företrädare https://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/ Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
{