Ansök

Psykolog på Elevhälsan i Helsingborg

Du vill något. Det vill vi med! Hos oss går vi från vilja till handling så här har du alla förutsättningar att påverka och få saker gjorda. Vi lyssnar, hjälps åt och jobbar för att dra åt samma håll. Här finns möjligheterna för dig som vill skapa, bygga, förändra, uppleva och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något. Helsingborgs stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev.

Om arbetsplatsen

Du vill något. Det vill vi med! Hos oss går vi från vilja till handling så här har du alla förutsättningar att påverka och få saker gjorda. Vi lyssnar, hjälps åt och jobbar för att dra åt samma håll. Här finns möjligheterna för dig som vill skapa, bygga, förändra, uppleva och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.

Helsingborgs stads förskolor, grund- och gymnasieskolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev.

På Elevhälsan har vi ett fokus på främjande- och förebyggande arbete. Genom att tidigt upptäcka elever i behov av stöd så bidrar vi till att skapa miljöer som främjar barn och elevers lärande, utveckling och hälsa och hjälper eleverna i skolan att nå utbildningens mål. Genom en samlad elevhälsa, tvärprofessionellt samarbete och en tydlig systematik så får vi barn och elever att lyckas och elever som mår bra.

Du kommer att ingå i förskolans psykologteam som består av tre psykologer. Inom teamet finns goda möjligheter att bedriva samarbete t ex vid utbildningsinsatser. Du kommer även att vara en del av professionsgruppen som består av ett tjugotal psykologer. Gruppen lägger stor vikt vid kollegialt utbyte, både kunskapsmässigt och socialt. Psykologgruppen består av medarbetare med breda erfarenheter inom elevhälsa och med meriter från bland annat habilitering och psykiatri.

Vi tror på att medarbetarna utvecklas och trivs bäst när de har ett arbete som ställer höga krav men samtidigt erbjuder ett stort stöd i form av handledning och kompetensutveckling.

Arbetsuppgifter

Vi psykologer inom förskolan arbetar utifrån ett konsultativt förhållningssätt. Det konsultativa förhållningssättet utgår från antagandet att psykologen kan hjälpa individer, grupper och organisationer genom att förmedla psykologisk kunskap till förskolans ledning och personal. Vårt uppdrag inriktas på barns utveckling mellan 1-6 år och vilar på riktlinjerna som står att finna i Läroplan för förskolan Lpfö 18. Exempel på insatser som du som psykolog inom förskolan kan komma att erbjuda är konsultation, handledning samt utbildning. Du kommer att samverka med så väl andra yrkeskategorier inom Elevhälsan, som verksamheter i samhället vilka även de arbetar med de yngre barnen men också deras familjer.

Utöver att bidra med det psykologiska perspektivet till stadens förskolor, erbjuder psykologerna på Elevhälsan psykologiska insatser i skolan. Skolpsykologer ingår i den samlade elevhälsan på skolan och arbetar på uppdrag av rektor och har, genom det psykologiska perspektivet, som uppgift att hjälpa skolorna att uppmärksamma, synliggöra och avhjälpa sådana förhållanden, hos elever och i den omgivande miljön, som kan ligga till grund för utvecklandet av psykisk ohälsa och hinder för lärande. Detta via exv. konsultation, utredningar och kompetenshöjande insatser till skolans personal.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad psykolog. Tidigare erfarenhet av elevhälsa är meriterande. Vi ser gärna att du har erfarenhet av och kunskap om arbete med våra yngsta barn. Meriterande är även erfarenheter och kunskaper kring ett konsultativt arbetssätt.
 
Vad gäller personliga egenskaper är det positivt om du trivs med, samt är skicklig på att självständigt organisera ditt arbete. Vidare att du uppskattar och har en god förmåga till att bidra i teamarbete samt att skapa och bibehålla goda relationer i arbetet.

Du främjar och försvarar lika möjligheter och lägger stor vikt vid en kontinuerlig yrkesetisk reflektion.

 

Övrig information

Sista ansökningsdag: 1 november 2020

Anställningsform: Tillsvidare

Omfattning: Heltid

Tillträdesdatum: 1 januari 2020 eller enligt överenskommelse

Antal tjänster: 2

 

I Helsingborgs stad gillar vi olika. Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla våra invånare och värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter. Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare. Om du blir erbjuden tjänst inom förskola och skola eller öppen fritidsverksamhet ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregister För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Du som söker jobb och har skyddad identitet ska kontakta kontaktpersonen i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken. Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
{