The application period for this reqruitment has ended.

Psykolog till Elevhälsan / SkolFam

Du vill något. Det vill vi med!

Hos oss går vi från vilja till handling så här har du alla förutsättningar att påverka och få saker gjorda. Vi lyssnar, hjälps åt och jobbar för att dra åt samma håll. Här finns möjligheterna för dig som vill skapa, bygga, förändra, uppleva och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.

Helsingborgs stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev.

Som psykolog i Skolfam är du organiserad under Elevhälsan och ingår i vår grupp om ca 30 psykologer men din placering är på Socialförvaltningen. Varje team består av en psykolog och en specialpedagog som har ett tätt samarbete med socialsekreterarna inom familjehemsenheten.

Skolfam är en skolsatsning inom familjehemsenheten och är en förebyggande arbetsmodell vars syfte är att stärka skolresultaten för familjehemsplacerade barn.

För mer information om arbetsmodellen, se www.skolfam.se.

Arbetsuppgifter

Att arbeta som psykolog i Skolfam innebär att bilda team kring varje barn tillsammans med specialpedagog, barnets socialsekreterare och ansvarig familjehemssekreterare. Arbetsuppgifterna innefattar till största delen arbete med de vuxna kring barnen.

Uppdraget går ut på att tillsammans med familjehemsföräldrar och skolpersonal, göra familjehemsplacerade barns skolgång så framgångsrik som möjligt. Du kommer tillsammans med din kollega i Skolfam kartlägga de familjehemsplacerade barnens resurser, pedagogiska kunskaper och psykiska hälsa.

Teamets sammanvägda bedömning används sedan som underlag för att hitta barnets styrkor och eventuella behov av stöd. Barnets utveckling följs upp vid kontinuerliga möten där teamet, skolan och familjehem deltar.

Uppföljningen fortsätter under barnets hela grundskoletid.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad psykolog med kunskap om pedagogisk psykologi och utvecklingspsykologi. Du är väl förtrogen med testning av barn och kan använda resultaten som utgångspunkt för positivt förändringsarbete. Erfarenhet av arbete i skola eller samarbete med socialtjänst är meriterande.

Du ska ha en god förmåga att tolka, sammanfatta och kommunicera resultatet av en utredning, såväl skriftligt som muntligt. Erfarenhet av och kunskap om att ge handledning är en tillgång, liksom kunskap om barns lärande.

Skolfam betonar individens möjligheter till utveckling, både samspelsmässigt och inlärningsmässigt, och ditt förhållningssätt bör vara inriktat på att söka och kommunicera styrkor och resurser hos barnet.

För att trivas med tjänsten bör du stimuleras av att arbeta med förebyggande insatser och långsiktiga mål. Samtidigt ska du kunna följa den manual och det systematiska arbetssätt som kännetecknar Skolfam.

Du kan organisera och prioritera aktiviteter effektivt samt hålla uppsatta deadlines. I arbetet kommer du att samarbeta med olika aktörer, det är därför viktigt att du har förmågan att lyssna på dina medmänniskor. Du tänker dessutom kreativt för att hitta lösningar på problem som kan uppstå.

Som psykolog har du många kontaktytor och det är därför viktigt att du kan kommunicera väl i både tal skrift. Vi förutsätter att du har god datorvana och goda kunskaper i MS Office.

Körkort för personbil är ett krav och du ska vara beredd att resa/köra inom och utanför kommunen eftersom det ingår en del resor i tjänsten.

Varmt välkommen med din ansökan!

Övrigt

I Helsingborgs stad gillar vi olika. Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla våra invånare och värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.

Om du blir erbjuden tjänst inom förskola och skola eller öppen fritidsverksamhet ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregister.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocess i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du till Visma Recruit 0771-693 693.

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

#LI-SFF