Ansök

Två enhetschefer till LSS verksamheten

Du vill något. Det vill vi med! Vi vill skapa värde och bidra till livskvalitet för våra invånare, företag, organisationer och besökare. Vi gör det genom att lyssna, hjälpas åt, testa, lära oss och sen testar vi igen. Här är allt möjligt för dig som vill skapa, förändra, vårda, bygga, vägleda, utvecklas och göra skillnad. För Helsingborg är staden för dig som vill något.

Om arbetsplatsen

På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 3000 kollegor som på olika sätt möjliggör att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning kan leva ett rikt och självständigt liv.

Vi söker en enhetschef till barnverksamheten och en till LSS bostäder.

Arbetsuppgifter 

LSS bostäder
Vi söker en enhetschef att leda LSS bostäder och pedagogiskt stöd enligt Socialtjänstlagen. Staden har totalt 34 enheter och din uppgift blir att leda och utveckla två av dessa enheter samt pedagogiskt stöd (boendestöd). Staden växer och vi är i ett expansivt skede där vi framöver kommer att behöva utveckla verksamheten med ytterligare LSS boende. Här kommer du få vara del av en spännande resa där vi tillsammans ska utforma framtidens individanpassade LSS bostäder. Vi arbetar även med att skapa så bra förutsättningar som möjligt så att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva självständigt i eget boende. Här har teamet som arbetar med pedagogiskt stöd en viktig roll och det blir din uppgift att leda och utveckla det arbetet tillsammans med dina kollegor och medarbetare.

Barnenheten
LSS verksamhetens barnenheter är inne i ett expansivt och utvecklande skede. Vi planerar att öppna ett nytt korttidsboende för gruppen barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Tillsammans med en kollega kommer du ansvara för att utveckla och forma den nya enheten. Inom barnverksamheten finns även barnboende, korttidsboende och korttidstillsyn. Tillsammans med en kollega ska du leda och driva utvecklingen framåt och med barnens och ungdomens behov i centrum. Inom barn och unga vill vi gärna pröva samledarskap. För att klara detta är det viktigt att de som delar ledarskapet behöver ha likvärdiga gemensamma värderingar. Du och din chefskollega måste också ha stort förtroende för varandra och vara prestigelösa.

Vårt uppdrag är att arbeta för stadens invånare med funktionsnedsättning kan leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Den enskildes integritet, självbestämmande, delaktighet och individuella behov skall vara i fokus. För att klara detta uppdrag är det extra viktigt att du har starkt brukarperspektiv och förmåga att utveckla verksamheter utifrån individens behov.

Vi söker nu er som tillsammans med oss vill utveckla vår verksamhet. För båda tjänsterna gäller det att ni gillar att arbeta med ständiga förbättringar och förstår vikten av ett systematiskt kvalitetsarbete. Ur ett ledarperspektiv för ni ständigt dialog kring verksamhetens utveckling, metoder och arbetssätt.

Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år samt tillgång till en förmånsportal fylld med förmåner och erbjudanden.

Kvalifikationer

Du som söker ska ha en lämplig högskoleexamen/kandidatexamen och vi vill att du har arbetslivserfarenhet från ledande befattning inom LSS verksamheten eller socialtjänst. Till enhetschef inom barn och unga krävs socionomutbildning eller motsvarande.

Vi söker dig som tror på delaktighet och medskapande och har alltid den enskilde individen i fokus. Du har goda kunskaper inom LSS och om målgruppen. Vi vill att ledarstilen ska präglas av ett proaktivt ledarskap, en god kommunikativ förmåga samt en förmåga att leda mot resultat såväl i ekonomiska som kvalitativa mål.

Som enhetschef har du ett tydligt ledarskap och god förmåga att strukturera och planera arbetet. För att lyckas i denna roll behövs ett stort engagemang kring uppdraget och målgruppen och en syn på verksamheten ur ett helhetsperspektiv. Du har även ett prestigelöst förhållningssätt och medverkar till att vi jobbar mot ett gemensamt mål. Det är viktigt att du kan upprätta och behålla goda relationer inom och även utanför förvaltningen och att du har mod, kreativitet och handlingskraft att genomföra vad som krävs för att leda verksamheten i rätt riktning. Du ska ha förmåga att genomföra nödvändiga förbättringsåtgärder både utifrån kund och medarbetarperspektiv.

Var vänlig och ange löneanspråk i din ansökan.

Övrig information

Sista ansökningsdag:  2020 12 14 

Intervjutillfälle: 18 december. 

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Du som söker jobb och har skyddad identitet ska kontakta kontaktpersonen i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken. Fackliga företrädare https://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/ Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
{