The application period for this reqruitment has ended.

Vikariat på Familjebehandlingen

Du vill något. Det vill vi med! Hos oss går vi från vilja till handling så här har du alla förutsättningar att påverka och få saker gjorda. Vi lyssnar, hjälps åt och jobbar för att dra åt samma håll. Här finns möjligheterna för dig som vill skapa, bygga, förändra, uppleva och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.

Socialförvaltningen är indelad i tre verksamhetsområden:
Vuxen, Barn/Unga och Familj och Gemensamma Resurser.

Uppdrag för Verksamhetsområde Barn/Unga och Familj:
Vi ska tillsammans med familjen och andra aktörer, arbeta för att barn och ungdomar i Helsingborg ska ha tillräckligt bra uppväxtförhållanden för att klara en framtid av egen kraft!

Familjebehandlingsenheten är utformad från olika uppdragsområden: Familjebehandlingen (Öppenvård) som består av tre team; Barn och Familj 0-9 år, Barn och Familj 10-20 år, Samverkan och Projekt 0-20 år. Därtill IHF-teamet (Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling) , och FRI (Familjerelaterade insatser). Ungdomsboendet Villan (HVB-hem) är också en del av Familjebehandlingen. Tjänsten vi nu ska tillsätta kommer att ingå i ett team som främst arbetar med barn 10-20 år.

Vår verksamhet bygger på en positiv, prestigelös och förbättringsinriktad kultur där vi betonar ett jag och vi, snarare än vi och de, för att våra familjer skall få det bästa.

Arbetsuppgifter

I Familjebehandling öppenvård är uppdraget brett och innefattar allt från praktiskt och pedagogiskt arbete i hemmet till familjeterapeutiska samtal. Grunden i arbetet är att stötta barn, ungdomar och deras familjer till fungerande samspel och kommunikation, rutiner i vardagen och stöd i föräldrarollen. Arbetet kräver ett stort engagemang för att kunna erbjuda bästa möjliga hjälp och göra skillnad för barnet/den unge. Allt behandlingsarbete utgår från en genomförandeplan och dokumenteras i Journal Digital.

Tjänsten är ett vikariat som avses att pågå till den 31/12-2020.

Du ska även kunna arbeta i en miljö där djur förekommer.
Viss kvällstjänstgöring kan förekomma.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har
– socionomexamen.
– tidigare erfarenhet av att arbeta med förändringsarbete inom socialtjänst. Meriterande om det skett inom området barn, unga och familj.
– minst ett års erfarenhet av arbete inom socialtjänst, inriktning barn, unga och familj.
– erfarenhet av att samverka och samarbeta med andra aktörer som exempelvis Arbetsmarknadsförvaltningen, Fastighetsförvaltningen, Vård och omsorgsförvaltningen och Familjecentraler
– körkort och kör bil

Det är meriterande om du har
– erfarenhet av att arbeta med MI, Marte Meo, Repulse, PYC och KIBB

För att lyckas i rollen behöver du ha
– vilja och kompetens att arbeta med såväl praktiskt pedagogiskt arbete i familjer som att arbeta med samtal som redskap
– vana och vilja att arbeta processorienterat och kunskapsbaserat med barnet/den unge i fokus
– barnets/familjens behov i centrum med fokus på delaktighet.
– vana av att dokumentera, gärna i Journal Digital
– förmågan att vara tydlig och gränssättande i mötet med familjerna samtidigt som du är trygg i att leda mötena med såväl berörda familjer och externa samarbetspartners.
– god förmåga att samarbeta
– en förmåga att utvärdera dina egna insatser och formulera nya mål
– ett öppet och positivt förhållningssätt i mötet med andra

Övrigt

Som anställd i Helsingborgs stad får du subventionerad friskvård och andra förmåner via vår förmånsportal Fördel Helsingborg. Det finns även tillgång till gymlokal på arbetsplatsen med träningsmaskiner, bastu, ljusterapirum, massagestol m.m.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du till Visma Recruit 0771-693 693.

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.