Alla nio EU-badplatser i Helsingborg får godkänt i år

I slutet av maj släppte Havs- och vattenmyndigheten årets klassificering av EU-bad i Sverige. I Helsingborg har alla nio EU-badplatser blivit godkända med klassificeringen utmärkt eller bra badvattenkvalitet.

Klassificeringen baseras på badvattenprover tagna under åren 2015-2018. Fria bad i Helsingborg har tidigare klassificerats med tillfredsställande badvattenkvalitet men får i år godkänt med klassificeringen bra badvattenkvalitet. Enligt Havs- och vattenmyndigheten är det ett direkt resultat av Helsingborgs stads omfattande åtgärder och långsiktiga arbete för en bättre badvattenkvalitet.

– Vi är såklart jätteglada över att vårt hårda arbete visar resultat och ger oss bättre klassificeringar av våra EU-bad. De senaste åren har vi genomfört omfattande badvattenutredningar i Helsingborg, utfört en rad åtgärder och vi deltar i ett långsiktigt forskningsprojekt. Nu fortsätter vi vårt arbete för att långsiktigt säkra en fortsatt bra badvattenkvalitet i Helsingborg, säger Elisabet Lindberg, strandansvarig på stadsbyggnadsförvaltningen.

EU-bad

Inom EU registrerar vi större offentliga bad som EU-bad. I Helsingborg har vi 9 EU-bad under badsäsongen 2019. På EU-baden kontrollerar vi badvattnet regelbundet och enligt vissa regler. Skyltar som visar kvaliteten på badvattnet finns på alla EU-bad. Årets EU:s klassificering av badvattnet baseras på prover tagna under 2015-2018. Läs mer om klassificeringen av EU-baden i Helsingborg.

Så här kontrollerar vi badvattnet 2019

Vi tar prover på femton badplatser i Helsingborg, från Utvälinge/Sandön i norr till Rydebäck/Fortuna i söder. Proverna tar vi varannan vecka eller varje vecka under hela badsäsongen, från 27 maj till 26 augusti. Totalt tar vi sju respektive fjorton prover under hela badsäsongen. Läs mer om hur vi håller koll på badvattnet.