Alla nio EU-badplatser i Helsingborg får godkänt i år

Snart är det badsäsong och nu har Havs- och vattenmyndigheten släppt årets klassificering av EU-bad i Sverige. I Helsingborg har alla nio EU-badplatser blivit godkända och klassificeras med utmärkt, bra eller tillfredsställande badvattenkvalitet.

Klassificeringen baseras på badvattenprover tagna under åren 2014-2017. EU-badet Fria bad i Helsingborg har tidigare klassificerats med dålig badvattenkvalitet men får i år godkänt med klassificeringen tillfredsställande.

Enligt Havs- och vattenmyndigheten är det ett direkt resultat av våra åtgärder och långsiktiga arbete för en bättre badvattenkvalitet.

– Det är glädjande att våra åtgärder ger effekt i form av bättre klassificeringar av våra EU-bad. Sedan 2016 har vi genomfört omfattande badvattenutredningar i Helsingborg för att ta reda på orsaken till varför badvattenkvaliteten vid några provtillfällen de senaste åren varit dålig. Vi har tillsammans med NSVA genomfört en rad åtgärder och vi fortsätter nu vårt arbete för att långsiktigt säkra en fortsatt bra badvattenkvalitet i Helsingborg, säger Elisabet Lindberg, strandansvarig på stadsbyggnadsförvaltningen.