Intresseanmälan om extra medel till lovaktiviteter

Skolor, förvaltningar, föreningar, företag och privatpersoner kan nu göra en intresseanmälan om extra medel för att genomföra en eller flera aktiviteter. Helsingborgs stad har i år rekvirerat totalt 9,4 miljoner kronor för lovaktiviteter.

Här kan du göra en intresseanmälan om extra medel till lovaktiviteter.

Kriterier

Lovaktiviteterna ska vara ett komplement utöver ordinarie verksamhet och måste uppfylla nedan kriterier:

  • möjliggöra möten över sociala gränser
  • vara kostnadsfri för barn och unga i åldrarna 6-15 år
  • ge barn och unga stimulans och personlig utveckling
  • stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrunder
  • genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande (ingen behovsprövning ska göras av barn som deltar i aktiviteterna).

Exempel på aktiviteter

Sommarlovet 2017 fick 30 skolor och 19 föreningar ta del av dessa medel, och totalt deltog 11 726 barn. Exempel på aktiviteter som föreningar och skolor genomförde förra året var tennis, kampsport och besök på Skånes djurpark och Tropikariet.

För mer information

Kontakta fritid@helsingborg.se