Årets grundskoleval: Skolplaceringarna är klara

Nu har alla familjer som måste välja grundskola för sitt barn fått beslut om sin skolplacering. Glädjande är att andelen aktiva skolväljare ökar även i år. 9 av 10 förskoleklassväljare får sitt förstahandsval och närmare 8 av 10 väljer en kommunal grundskola.

Nu har alla familjer som måste välja grundskola fått beslut om sin skolplacering. Det gäller placeringen både för barn som ska börja förskoleklass och barn som måste byta skola för att gå klart grundskolan. Även de familjer som gjort ett frivilligt skolval för att byta från sin nuvarande grundskola har fått ett beslut.

Andelen aktiva grundskoleväljare ökar

Andelen skolväljare som gjort ett aktivt skolval till förskoleklassen har ökat även i år (93% jämfört med 90% 2019). Det ökande antalet tyder på att det i år är tydligare för grundskoleväljaren att förskoleklassen är obligatorisk. Totalt har omkring 2500 elever valt grundskola i Helsingborg i år.

9 av 10 förskoleklassväljare får sitt förstahandsval

I år får 90 % av årets förskoleklassväljare sitt förstahandsval. Detta motsvarar siffran från förra året. I de flesta fall väljer familjen en grundskola som ligger nära hemmet.

Närmare 8 av 10 förskoleklassväljare väljer kommunal grundskola

Närmare 8 av 10 familjer väljer en kommunal grundskola  i första hand i förskoleklassen. I de flesta fall väljer familjen en grundskola som ligger nära hemmet.

För val till högre årskurser är det 7 av 10 som väljer kommunal grundskola i första hand. Här ingår både skolväljare som måste byta skola och skolväljare som valt att byta skola av annan anledning.