Årets grundskoleval: Skolplaceringarna är klara

Nu har alla familjer med barn som måste välja grundskola fått beslut om sin skolplacering. Det gäller både barn som ska börja i förskoleklass och barn som måste byta skola för att gå klart grundskolan.

Även de familjer som gjort ett frivilligt skolval för att byta från sin nuvarande grundskola har fått ett beslut.

Andelen aktiva skolväljare ökar

Andelen skolväljare som gjort ett aktivt skolval till förskoleklassen har ökat i år. Totalt har omkring 2500 elever valt grundskola.

I maj återkommer skol- och fritidsförvaltningen med mer detaljerade siffror över grundskolevalets resultat.