De är årets miljöprisvinnare

Nu är det klart att Helsingborgarnas klimatavtal och Elis Textil Service vinner Helsingborgs stads miljöpris 2022. Båda inspirerar och lyfter klimatfrågan.

Helsingborgarnas klimatavtal och Elis Textil Service vinner Helsingborgs stads miljöpris 2022
Helsingborgarnas klimatavtal och Elis Textil Service vinner miljöpriset 2022

Elis Textil Service hyr ut, tvättar och lagar textiler åt sina kunder om och om igen. Med sin verksamhet har de visat att det går att förena miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Dessutom var Elis först i Sverige med att leverera textiler med eldrivna lastbilar, och ett av de första företagen att skriva under Helsingborgs klimatavtal med målet att vara klimatneutrala 2030.

– Att vi får den här utmärkelsen blir ett kvitto på att det vi gör spelar roll, säger Betty Rosenlind, platschef på Elis Textil Service i Helsingborg.

Helsingborgarnas klimatavtal ska skapa en hållbar stad

Helsingborgarnas klimatavtal driver opinion och signalerar till politiken och staden att ta klimatfrågan på allvar. Initiativet arbetar för att Helsingborg ska bli en grönare stad och uppnå klimatmålen. De anordnar möten, dialoger och workshoppar som ger fler möjlighet att engagera sig. Alla helsingborgare kan skriva på avtalet, där de själva väljer en förändring de vill göra i sin vardag för att leva mer hållbart.

– Vi startade det framför allt för att vi ville göra det möjligt för helsingborgare att vara med och påverka och göra skillnad för att kunna skapa en hållbar stad, säger Hanna Bergström, en av initiativtagarna till Helsingborgarnas klimatavtal.

Läs mer om Helsingborgarnas klimatavtal på deras webbplats.

Se film om årets miljöpris

Här kan du läsa mer och se en film om årets vinnare av Helsingborgs stads miljöpris.