Årets miljöprisvinnare finns på Krokstorps gård

Martin Krokstorp är vinnare av Helsingborgs stads miljöpris 2021 för sitt arbete med ett hållbart jordbruk som binder kol och återför näring till jorden. Han och Krokstorps gård är en svensk föregångare inom jordbruksmetoden Conservation agriculture.

Martin Krokstorp är vinnare av Helsingborg stads miljöpris 2021.

– Vi är väldigt stolta och glada över det här priset på gården. Det sporrar oss att fortsätta utveckla jorden och fastigheten i många generationer till. Personligen ger miljöpriset även ett erkännande om att vi är på rätt väg och att vi har Helsingborg och helsingborgarna med oss, säger Martin Krokstorp.

Runt Krokstorps gård utanför Påarp står fälten gröna och de sista blommorna vajar långt in i november. Några planer på att på att plöja upp jorden inför nästa odlingssäsong finns inte.

Jordbruksmetoden kallas Conservation agriculture och handlar om att röra jorden så lite som möjligt, att växla mellan olika grödor och att täcka jorden med grönska så stor del av året som möjligt. På sätt binds mer kol i marken genom växterna, samtidigt som jorden får mer näring som ger ett bättre mikroliv och en ökad bördighet till nästa gröda.

– Jordbruksmetoden på Krokstorps gård har många positiva effekter både för klimatet, jorden och biologisk mångfald. Dessutom deltar gården i ett innovationsarbete för att återvinna fosfor från stadens avloppsvatten till biogödsel på åkern. Därför är Martin Krokstorp en värdig vinnare av Helsingborgs stads miljöpris, säger Henrik Frindberg, miljödirektör i Helsingborg stad.

Här kan du läsa mer och se en film om årets vinnare av Helsingborgs stads miljöpris.