Årlig trygghetsmätning skickas ut till helsingborgare

Vilka problem ser medborgarna där de bor? Känner de sig trygga när de rör sig ute på kvällarna? Bland annat detta kommer polisen tillsammans med de 58 kommunerna i polisregion Syd att undersöka i årets lokala trygghetsmätning.

I dagarna kommer 72 900 personer mellan 16 och 85 år, boende i polisregion Syd, att få brev av polisen och sin kommun. Det är dags för den årliga trygghetsmätningen där invånarna har chans att berätta om sina upplevelser och påverka polisens och kommunens kommande arbete.

– Trygghetsmätningen är en viktig pusselbit bland flera i syfte att Helsingborgs Stad och Lokalpolisområde Helsingborg ska få en bra bild av läget i Helsingborg. Att många svarar är viktigt eftersom underlaget blir mer rättvisande.  Ta chansen och gör din röst hörd, den räknas, säger Johan Mangbo, kommunpolis i Helsingborg.

För att få större kunskap om vad medborgarna har för uppfattning om sin boendemiljö ställs i enkäten frågor som har betydelse för polisens och kommunens strävan att utföra ett bra arbete.

– Resultatet är ett underlag för oss att följa utvecklingen i hela kommunen, både i de centrala delarna, våra övriga områden och tätorter. Förändringar över tid ger en möjlighet att se effekten av insatser och satsningar som görs inom området trygghet och brottsförebyggande. Att vi följer upp de satsningar vi gör, till exempel fysiska förbättringar i stadsmiljön, är viktigt för att  säkerställa att vi jobbar på med rätt saker, saker som ger värde för medborgarna, säger Erika Duvner, säkerhetsstrateg i Helsingborgs stad.

I slutet av enkäten ställs också några frågor om polisens verksamhet i närområdet.

– Vi vill till exempel veta hur medborgarna ser på eventuella problem i sitt bostadsområde, om de har varit utsatta för brott eller inte under det senaste året, om de känner oro för att utsättas för brott och även om de känner sig trygga i sitt bostadsområde på kvällarna, säger Mats Trulsson, , ansvarig för trygghetsmätningarna i polisregion Syd.

Undersökningen skickades ut den 12 augusti och avslutas cirka två månader senare. Resultatet presenteras i slutet av året.

En lokal trygghetsmätning görs årligen i polisregionen och dess kommuner sedan flera år tillbaka. I våras gjordes också en extra trygghetsmätning i fem av kommunerna i polisregion Syd.

Läs mer om hur staden jobbar med tryggare platser.

Läs mer på polisen.se