Åtgärder för bättre framkomlighet i centrala Helsingborg

Åtgärder för bättre framkomlighet i centrala Helsingborg

Helsingborg växer och vi bygger om och bygger nytt på många platser i centrum. För att underlätta för trafikanter under byggtiden genomför vi extraåtgärder, som ska göra det enklare att köra bil till och i city och att parkera.

De åtgärder vi genomför är en blandning av framkomlighets- och tillgänglighetshöjande åtgärder och ska genomföras under hösten.

–  Vi ser att helsingborgarna har hanterat ombyggnaderna på våra gator väl, men har fått önskemål om att tillfälligt öka framkomligheten ytterligare. På försök öppnar vi därför tillfälligt upp för biltrafik över Henry Dunkers plats och bussgatan vid Södergatan-Oljehamnsleden. Ingen av åtgärderna ser vi som en permanent åtgärd, men hoppas kunna förbättra framkomligheten inom de aktuella områdena i samband med byggena på Söder och på Drottninggatan, säger Oscar Grönvall, trafikchef på stadsbyggnadsförvaltningen.

Det här gör vi

Vi öppnar upp Kungsgatan över Henry Dunkers plats för bilar och gör det möjligt att parkera längs med vägen.

Den alternativa bilvägen ska avlasta korsningen Drottninggatan – Hälsovägen under ombyggnaden av Drottninggatan (och Järnvägsgatan). De 16 extra parkeringsplatserna är en kompensation för de parkeringsplatser som försvunnit för att användas som yta för byggbodar och materialupplag. Genomförs i samband med att Drottninggatan/Järnvägsgatan etapp 3 startar den 20 augusti.

Vi öppnar upp bussgatan mellan Södergatan och Oljehamnsleden även för bilar.

Genomfart med bil blir tillåtet för att underlätta i samband med ombyggnaden av Drottninggatan och Järnvägsgatan vid Tingsrätten. Öppnas den 20 augusti.

Vi öppnar upp parkeringstaket på Sockerbruksgatan.

Taket rymmer cirka 100 parkeringsplatser och vi hoppas det kan minska trycket på de platser vi vill ska användas för korttidsparkering inne i centrum. I avvaktan på annan användning av byggnaden rustar vi upp taket och öppnar upp parkeringen. Genomförs under hösten.