Åtgärder för bättre liv i Lussebäcken

Helsingborgs stad har sedan 1990-talet arbetat med att förbättra livsmiljön för bland annat fiskar i Lussebäcken. Nu fortsätter vi insatserna för att göra det enklare för olika fiskarter att vandra i bäcken genom att ta bort ett vandringshinder vid Södra Brunnsvägen.

Genom att ta bort vandringshindret, som idag är delvis raserat, och återskapa bäckens naturliga fall påverkas strömmarna i vattnet positivt vilket gör det enklare för fler fiskarter ta sig uppströms.

Arbetet pågår i ungefär en vecka och vi räknar med att det är klart omkring 7 juli.