Badvattenkvalitet vid Kallbadhuset, Hittarp och Utvälinge

Badvattenprover som togs från Kallbadhuset (Kallis), Utvälinge och Hittarp den 6 augusti visade att badvattnet var tillfälligt otjänligt. Anledningen var för höga halter av bakterier. Vi satte därför upp skyltar och avrådde från att bada på de tre badplatserna. Nya prover 13 augusti visade att vattnet återigen är tillräckligt bra för att bada i.

Badvattenproverna togs måndagen den 6 augusti och provsvaret kom 9 augusti. Vi tog då omprov på båda platserna och fick nya provresultat igen den 13 augusti som visar att vattnet återigen är tjänligt.

Håll koll på badvattnet

Vi tar prover på femton badplatser i Helsingborg varje eller varannan vecka under badsäsongen. Vi gör också dagliga prognoser för badvattenkvaliteten. Dem kan du bland annat se i vår badplatskarta. Du kan även ta del av information om den klassificering EU-kommissionen satt på våra EU-bad utifrån tidigare års provtagningar. Läs mer om badvattenkvalitet.