Begränsad framkomlighet på väg 111 från 7 augusti

Trafikverket bygger dubbelspår mellan Ängelholm och Maria station. Från 7 augusti 2022 till och med januari 2023 är framkomligheten begränsad på väg 111/Christinelundsvägen över järnvägen strax väster om Brohults trafikplats.

Det här gör Trafikverket

I samband med utbyggnaden till dubbelspår mellan Ängelholm och Maria station bygger Trafikverket en ny järnvägsbro över väg 111. Under augusti och september 2022 handlar det om schaktning samt gjutning av bottenplattor och pelare till den nya bron. Efter det monteras en formställning över vägen. Därefter fortsätter arbetet med bron, som beräknas vara klar under januari 2023, då formställningen tas bort.

Så påverkas du

  • Ett körfält är avstängt på en sträcka av drygt 100 meter i vardera riktningen vid platsen för järnvägsbron från söndag kväll 7 augusti 2022.
  • När formställningen monteras är vägen helt avstängd. De sker under en helg i september och mer information om när kommer.
  • Därefter öppnar vägen för trafik igen, dock fortfarande med ett körfält avstängt i vardera riktningen samt med en höjdbegränsning på 3,8 meter. Omledning för fordon högre än 3,8 meter skyltas via Ödåkra.
  • Under januari 2023 stängs vägen en andra gång när formställningen tas bort. Efter det öppnar vägen för normal trafik igen.

Se mer information på Trafikverkets webbplats.

#trafik och stadsplanering