Bilar ska stanna för cyklister vid 20 nya cykelöverfarter i Helsingborg

Två trafikskyltar: En herr gårman och en herr gårman på cykel.
I sommar har vi skapat 20 nya cykelöverfarter och därmed dubblerat antalet till runt 40. Vid en cykelöverfart ska den som kör bil stanna för den som cyklar, precis som för gående vid ett övergångsställe. Det är en lag i Sverige sedan 2014 som många inte känner till.

Cykelöverfarter ger cyklister bättre framkomlighet längs stadens cykelvägar. Här är det alltså cyklisten som ska bli framsläppt när den möter en bil vid en cykelöverfart.

Vid alla ny- och ombyggnader säkrar vi cykelöverfarter med en upphöjning, tydliga vägmarkeringar och skyltar på plats i form av herr gårman, fast på cykel. Vi arbetar successivt med att skapa och säkra fler cykelöverfarter i staden. Det är först och främst en framkomlighetsåtgärd för cyklister men ökar trafiksäkerheten på sikt för alla som rör sig i respektive område.

– Vi ser stor skillnad på trafikflödet i de områden där vi har haft cykelöverfarter under en längre tid. Det gäller till exempel Viskstråket där vi har fem cykelöverfarter sedan ett par år tillbaka. Där blir det tydligt att både bilister, cyklister och gående blir mer uppmärksamma och tar större hänsyn till varandra vilket sänker hastigheten och ökar säkerheten för alla som rör sig i området, säger Markus Nilsgart, trafikingenjör på stadsbyggnadsförvaltningen.

De 20 nya platser som tillkommit har tidigare varit upphöjda passager som nu målats och skyltats till cykelöverfarter.

Karta och mer information om Helsingborgs cykelöverfarter