Bullerkartläggning släpps som öppen data till nytta för fler

Helsingborgs stad har kartlagt trafikbuller i kommunen för andra gången. Nu släpps den som öppen data, tillgänglig för alla att använda.

Helsingborgs stad arbetar aktivt med att kartlägga och minska bullernivåer utifrån gällande EU-direktiv och bullerförordning. Bland redan genomförda åtgärder i gällande åtgärdsprogram för buller 2014-2018 är nya bullerplank runt skolor, bullerskärmar längs gator, fönsterbidrag för privatpersoner, gröna väggar och sänkt trafikhastighet.

– Staden är bara en av många aktörer som har intresse av ljudkvalitéer. Vi hoppas att fler kommer att använda underlaget som vi nu lägger ut som öppen data – tillgänglig för vem som helst att använda hur som helst! Vi hoppas att byggherrar, konsultföretag, fastighetsägare, allmänhet och högskolor använder och gör något spännande av kartläggningen, säger Linda Bermin, projektledare för bullerkartläggningen på stadsbyggnadsförvaltningen.

Bullerkartläggningen bygger på bland annat 280 trafikmätningar och ligger till grund för ett nytt åtgärdsprogram för buller som tas fram under nästa år.