Hämta din krislåda i Helsingborg

Den här veckan är det Krisberedskapsveckan. Om det skulle inträffa en kris, till exempel ett långvarigt strömavbrott, ska du kunna klara dig hemma i upp till en vecka. Därför är det bra att ha en krislåda hemma.

På fredag den 1 juni kan du hämta din krislåda gratis mellan 12.00 och 18.00 på Stortorget.

Läs mer här om vad du ska ha i lådan på http://jagklararenvecka.se/

I samband med Krisberedskapsveckan 2018 skickar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ut broschyren Om krisen eller kriget kommer till alla hushåll. Utskicket görs på uppdrag av regeringen som vill att vi alla ska bli bättre förberedda på att hantera allt från allvarliga olyckor och extremt väder till it-attacker och ytterst krig.