Dags för polisens årliga trygghetsmätning

Vilka problem ser du där du bor? Känner du dig trygg när du rör dig ute på kvällarna? Nu är det återigen dags för polisregion Syds årliga lokala trygghetsmätning. Om du ingår i urvalet har du möjlighet att göra din röst hörd och berätta om hur du upplever tryggheten i ditt närområde.

I dagarna kommer 73 800 personer mellan 16 och 85 år, boende i polisregion Syd, att få brev av polisen och sin hemkommun. Det är nämligen dags för den årliga trygghetsmätningen där invånarna har chans att berätta om sina upplevelser och påverka polisens och kommunens kommande trygghetsarbete.

– Det är viktigt för oss att många svarar på undersökningen. Resultatet av den lokala trygghetsmätningen är ett av de viktigaste underlagen vi har för att planera framförallt det brottsförebyggande arbetet och samverkan mellan polis, kommun och andra parter. Om du är en av de slumpmässigt utvalda medborgare som fått en enkät hemskickad hoppas vi att du tar dig tid att svara, säger Mats Trulsson, ansvarig för trygghetsmätningarna i polisregion Syd.

Frågor om boendemiljö och polisiära insatser i närområdet

För att polis och kommun ska få bättre kunskap om medborgarnas uppfattning om sin boendemiljö ställs frågor också om den.

– Vi vill till exempel veta hur medborgarna ser på eventuella problem i sitt bostadsområde, om de har varit utsatta för brott eller inte under det senaste året, om de känner oro för att utsättas för brott och även om de känner sig trygga i sitt bostadsområde på kvällarna, säger Mats Trulsson.

I slutet av enkäten ställs också några frågor om polisens verksamhet i närområdet.

Polisen skickar ut enkäten till ett slumpmässigt urval i samtliga deltagande kommuner. 3900 personer kommer få möjlighet att svara på enkäten i Helsingborg.

Resultat kommer senare under hösten

Undersökningen skickas ut den 16 augusti och avslutas cirka två månader senare. Resultatet kommer presenteras senare under hösten.

En lokal trygghetsmätning görs årligen i polisregionen och dess kommuner sedan flera år tillbaka.

Vid frågor om undersökningen: kontakta Mats Trulsson, ansvarig för trygghetsmätningarna i polisregion Syd, på telefon 010-56 20 200.

Läs mer på polisens webbplats.