Dags för SCB:s årliga medborgarundersökning

Det är återigen dags för Helsingborgs deltagande i SCB:s årliga medborgarundersökning. 3200 invånare ingår i urvalet och kommer få möjlighet att delta i undersökningen, som ställer frågor om kommunen som en plats att bo och leva i, kommunens verksamheter och medborgarnas inflytande i kommunen.

SCB:s medborgarundersökning är en enkätundersökning som görs på uppdrag av kommunerna. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Urvalsstorleken är olika beroende på hur stor kommunen är.

Den som är med i undersökningen kan svara via en pappersenkät eller på webben, där det även går att svara på engelska. Det går även att få pappersenkäten på arabiska.

Årets insamlingsperiod pågår till den 3 november. SCB presenterar resultaten i december.

– Vi hoppas få en hög svarsfrekvens det här året. Resultatet från undersökningen är ett viktigt underlag för staden som används till verksamhetsplanering och beslutsfattande. Ju fler som svarar, desto bättre underlag får vi, säger Peter Karlin, samhällsanalytiker på Helsingborgs stad.

Du kan läsa mer om varför vi deltar i medborgarundersökningen och andra sätt att engagera dig i staden på den här sidan.