Del av Malmöleden och E6 söder om Helsingborg tidvis avstängd dagtid 13-15 november

Trafikverket ska byta ut skyltar på Malmöleden vid Ättekulla trafikplats och på E6 mellan Rydebäck och Helsingborg Södra. Mellan 13 och 15 november berörs sträckorna tidvis av avstängningar under dagtid.

Det här gör Trafikverket

Trafikverkets entreprenör ska byta ut skyltarna som sitter ovanför vägarna här:

  • E6 norrut mellan trafikplats Rydebäck och trafikplats Helsingborg Södra
  • Malmöleden söderut/österut mellan trafikplats Ättekulla och trafikplats Helsingborgs Södra

Eftersom arbetet är väderberoende är det svårt att ge någon exakt tidpunkt för när respektive avstängning görs. Det får till exempel inte blåsa för mycket när de stora skyltarna ska bytas ut.

Så påverkas du

Norrut:

  • E6 är avstängd norrut mellan trafikplats Rydebäck och trafikplats Helsingborg Södra. Arbetet sker dagtid, mellan klockan 9.00 och 15.00. Under avstängningen leds trafiken om via Landskronavägen och Rausvägen.

Söderut:

  • E6 är öppen för dig som kör söderut förbi Helsingborg.
  • Malmöleden är avstängd för dig som kör söderut och österut mellan trafikplats Ättekulla och trafikplats Helsingborg Södra. Arbetet sker dagtid, mellan klockan 9.00 och 15.00. Under avstängningen hänvisas du till andra vägar, till exempel Österleden.