Skolkort skickas ut till grundskolelever

I augusti skickas kort för resor till och från skolan ut till grundskolelever i Helsingborgs stad. Har du inte fått kortet senast några dagar efter skolstarten kontaktar du stadsbyggnadsförvaltningen.

Resekorten skickas ut automatiskt till elever i årskurs 4 – 9 som har rätt till det. Elever i årskurs 1 – 3 som har rätt till busskort måste ansöka om det.

För att ha rätt till skolskjuts krävs det här gångavståndet mellan bostad och skola:

  • Årskurs 1-3: Minst 2 kilometer gångavstånd mellan bostad och skola.
  • Årskurs 4-6: Minst 2,5 kilometer gångavstånd mellan bostad och skola.
  • Årskurs 7-9: Minst 3 kilometer gångavstånd mellan bostad och skola.

Läs mer om skolskjuts.

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen.