Det blir rekordmånga praktikplatser för unga i år trots coronapandemin

Varje sommar brukar staden ordna praktikplatser för ungdomar. Men det här året såg det svårt ut ett tag. Med anledning av coronapandemin ställdes flera hundra platser in under våren. Främst försvann platser inom vård och omsorg och inom delar av föreningslivet som tvingades ställa in många aktiviteter. Men tack vare omfattande samverkansarbete har situationen vänt. Drygt 900 ungdomar får praktik i Helsingborg i sommar.

– Krisen tvingar oss att tänka i nya banor och utveckla vårt sätt att arbeta, säger Valmir Jusufi, enhetschef i Helsingborgs stad. Innovationskraften och kreativiteten inom stadens förvaltningar, bolag och föreningsliv har varit helt avgörande för att lösa så många platser på så kort tid. Vi är tacksamma för de samarbeten som uppstått och för alla som ansträngt sig att hitta nya sätt att ta emot, och ställa upp för våra ungdomar.

Från början var målet att erbjuda minst 700 platser till sommarpraktik. Tidigt när coronapandemin kom insåg staden att chanserna för ungdomar att hitta sommarjobb inom näringslivet skulle bli svårt. Då togs beslut om att öka antalet praktikplatser i samarbete med stadens föreningsliv.

–  Praktikplatserna är oerhört värdefulla. För många ungdomar är det svårt att få till det första steget ut i arbetslivet. Man saknar erfarenhet att hänvisa till och är i många fall beroende av att föräldrarna har ett nätverk för att få sin första chans. Sommarpraktiken ger möjlighet för ungdomar att bygga eget nätverk, få erfarenheter och förbättra sina chanser till jobb, säger Maria Norrby, arbetsmarknadsdirektör, Helsingborgs stad.

Staden har ett väl fungerande samarbete med elevhälsovården på skolorna och kan på så sätt varje år vika platser för unga med särskilda behov, dessa platser är inräknade i de totalt drygt 900.

Läs mer om stadens sommarpraktik.