Det här gäller för resekorten för grundskolan inför skolstarten

Inför skolstarten får vi varje år en hel del frågor om vad som gäller för skolbiljetten för resa med buss eller tåg till och från grundskolan. Här får du information som rör både elever som även tidigare haft ett resekort och den som är ny elev med rätt till skolskjuts.

Elever som förra läsåret haft skolbiljett

Elever som redan har ett resekort för resa med buss eller tåg till skolan får sin nya skolbiljett laddad på samma kort, förutsatt att eleven har rätt till skolskjuts. Detta gäller alla årskurser, från förskoleklass upp till årskurs 9.

Om du inte har kvar kortet behöver du gå till Helsingborg kontaktcenter för att få ett nytt kort mot en avgift.

Nya elever i årskurs 4 till 9 med rätt till skolskjuts

Elever i årskurs 4 till 9 som inte har haft skolbiljett tidigare men har rätt till det nu, får ett resekort laddat med sin skolbiljett hemskickat till sig automatiskt. Du behöver inte ansöka om det.

Om resekortet inte har dykt upp någon vecka in på terminsstarten, hör av dig till oss via Helsingborg kontaktcenter. Elever som är berättigade till skolbiljett får resa med Skånetrafikens bussar och tåg utan kort under terminens fem första skoldagar.

Nya elever i förskoleklass samt årskurs 1 till 3 med rätt till skolskjuts

Elever i förskoleklass samt årskurs 1 – 3 som inte har haft skolbiljett tidigare men har rätt till det nu, måste ansöka om det. Kontakta Helsingborg kontaktcenter så får du hjälp.