Det här beslutade kommunfullmäktige den 11 december

Den 11 december sammanträdde kommunfullmäktige för sista gången i år. Då diskuterades bland annat ett förslag till klimat- och energiplan 2018-2024.

Här är några av de ärenden som togs upp i kommunfullmäktige den 11 december. I diariet kan du läsa alla ärenden som togs upp.

Förslag till klimat- och energiplan 2018-2024

Planen utgår från Parisavtalet, Helsingborg 2035 (Helsingborgs stads vision) och Helsingborgs livskvalitetsprogram och riktar sig först och främst till Helsingborgs stads nämnder, förvaltningar och bolag, men ska även involvera och inspirera stadens näringsliv, föreningsliv och invånare. Syftet är att ta ett samlat grepp om klimat- och energifrågor i Helsingborg och föreslås gälla under perioden 2018-2024.

Val till nämnder och styrelser för mandatperioden 2019-2022

Val till nämnder och styrelser i olika kommunala uppdrag för mandatperioden 2019-2022. Valberedningens valärenden.