Det här beslutade kommunfullmäktige den 12 december

I kommunfullmäktige den 12 december beslöts bland annat om Gantofta naturreservat, ett marköverlåtelseavtal för nya lägenheter i Kattarp och ett nytt hederstecken för personer som gör en insats för Helsingborg.

Här är några av de ärenden som togs upp i kommunfullmäktige på tisdag den 12 december. I diariet kan du läsa alla ärenden som togs upp.

Här kan du se kommunfullmäktiges sammanträde på webb-tv.

Gantofta naturreservat

Det föreslagna naturreservatet Gantofta ligger i Rååns dalgång och kommer att binda samman naturreservaten Rååns dalgång och Fjärestad – Gantofta.

Marköverlåtelseavtal för fastigheten Baggetorp 1 i Kattarp

Helsingborgs stad säljer fastigheten Baggetorp 1 i Kattarp till Sjödin Fastigheter i Helsingborg AB för 2 953 750 kronor. Företaget planerar att bygga 52 lägenheter (hyresrätter). Planområdet ligger öster om stationen i Kattarp. Detaljplanen tillåter 20 kvarter för bland annat bostäder, handel och skolor.

Hederstecken åt personer som gör en insats för Helsingborg

Helsingborgs stad kommer att inrätta ett hederstecken för att kunna visa sin uppskattning för personer som gör särskilt betydelsefulla insatser som har ett värde för stadens invånare, näringsliv eller besökare. Hederstecknet, som kommer att kunna delas ut när som helst under året, delas ut av kommunfullmäktiges presidium.

Sedan 1949 delar staden ut Helsingborgsmedaljen som bara kan delas ut till “[…] särskilt förtjänst anställt eller förtroendeman hos staden”, men även andra kan få den ”[…] därest synnerliga skäl därtill föreligga”. Det nya hederstecknet är en moderniserad version som är flexiblare och inte lika strikt reglerad.