Det här beslutade kommunfullmäktige den 15 december

På tisdag den 15 december beslutade kommunfullmäktige bland annat om ett förslag om eftergift och återbetalning av 2020 års avgifter för tillsyn av serveringstillstånd och markupplåtelse för uteserveringar.

Här är några av de ärenden som togs upp. I diariet kan du läsa alla ärenden som togs upp i kommunfullmäktige den 15 december.

Se webbsändning från kommunfullmäktige den 15 december 2020

Förslag på eftergift och återbetalning av 2020 års avgifter för tillsyn av serveringstillstånd och markupplåtelse för uteserveringar

Förslaget innebär att avgifter 2020 för tillsyn för serveringstillstånd och markupplåtelseavgift för uteserveringar efterskänks och återbetalas, samt att berörda nämnder kompenseras för intäktsbortfallet. Förslaget innebär också att de myndighetsområden som fick förlängd betaltid våren 2020 fortsätter med detta och tillämpar 180 dagar netto även på 2021 års fakturor. Läs förslaget på eftergift och återbetalning (Helsingborgs stads diarier).

Ändrade avgifter i VA-taxan

Från och med den 1 januari 2021 föreslås ändringar i anläggnings- och brukningsavgifterna i VA-taxan. De nya avgifterna innebär en höjning med 5 procent för den som bor i en villa och 5,2 procent för den som bor i flerfamiljshus. Det blir ingen höjning för avgifterna för dagvatten.

Anläggningsavgifterna kommer att justeras enligt entreprenadindex, vilket innebär en total höjning med 0,4 procent jämfört med 2020. Läs mer om de ändrade avgifterna (Helsingborgs stads diarier).

Revidering av avgiften för borgerlig vigsel samt av ersättningen till stadens borgerliga vigselförrättare

Avgiften, som varit den samma sedan 2010, är idag 500 kronor då en eller båda parter är mantalsskrivna i kommunen och 1 000 kronor om ingen av parterna är mantalsskrivna i kommunen. Staden föreslår att avgiften för borgerliga vigslar höjs till 600 kronor då en eller båda är mantalsskrivna i kommunen och till 1 200 kronor då ingen av parterna är mantalsskrivna i kommunen. Höjningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021. Läs förslaget till revidering av avgifter och ersättning för borgerlig vigsel (Helsingborgs stads diarier).

Jordbodalen som naturreservat

Syftet med naturreservatet är att säkra ett naturområde i närheten av staden. Området har mycket höga värden för naturvård, rekreation, friluftsliv samt barns uppväxtvillkor. Läs mer om förslaget att bilda ett naturreservat i Jordbodalen (Helsingborgs stads diarier).

Exploateringsavtal för del av fastigheten Husensjö 9:25 och fastigheten Skogsrået 2 på Adolfsberg

Staden har tagit fram förslag till exploateringsavtal med Öresundskraft AB. Staden äger fastigheten Husensjö 9:25 och Öresundkraft AB äger fastigheten Skogsrået 2. Exploateringsavtalet reglerar marköverlåtelser, genomförande och kostnader kopplade till förslag till detaljplan för Skogsrået 2 samt del av Husensjö 9:25, Adolfsberg. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att utöka marken för en ny transformatorstation. Läs förslaget till exploateringsavtal för Husensjö 9:25 och Skogsrået 2, Adolfsberg (Helsingborgs stads diarier).

Antagande av detaljplan för fastigheten Skogsrået 2 med flera, Adolfsberg

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till ombyggnad och utökning av befintlig transformatorstation. Handlingarna till detaljplanen för Skogsrået.

Kontakta kommunen — En väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor.

Öppettider

  • Måndag-onsdag 08:00-17:00
  • Torsdag 08:00-18:00
  • Fredag 08:00-17:00
Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare

Starta chatt chevron_right

Mejla

Få svar inom 24 timmar kontaktcenter@helsingborg.se

Skicka mejl chevron_right

Besök

På grund av covid-19 har vår lokal på Stortorget 17 stängt för besök

Visa karta chevron_right

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00

Ring chevron_right