Det här beslutade kommunfullmäktige den 15 juni 2022

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

Onsdagen den 15 juni behandlade kommunfullmäktige bland annat ett förslag om medel för att stärka det civila försvaret i Helsingborg samt ett förslag om att förlänga och utöka de trygghetsskapande åtgärderna i staden.

Nedan kan du läsa om några av de ärenden som behandlades under sammanträdet. I diariet hittar du alla ärenden som behandlades i kommunfullmäktige den 15 juni 2022.

Se webbsändningen från kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni.

Beviljande av medel för stadens arbete med civilt försvar

I april beslutade kommunfullmäktige att stärka stadens arbete med civilt försvar. Kommunfullmäktige föreslås att:

  • bevilja en investering om 13 550 000 kronor för att stärka stadens samhällsviktiga infrastruktur under 2022.
  • bevilja driftmedel om 2 950 000 kronor för beredskapslager och utrustning till trygghetspunkter.
  • investeringsanslaget finansieras genom förändring av rörelsekapitalet samt att driftsanslaget finansieras genom kommunstyrelsens anslag för stadsgemensamt, omställning och utveckling.
  • ge kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma med en redovisning kring hur medlen har använts senast december 2022.

Läs mer om förslaget till beviljande av medel för stadens arbete med civilt försvar (Helsingborgs stads diarier).

Förlängning och utökning av trygghetsskapande åtgärder under 2022

Staden har sedan tidigare beslutat att genomföra extra insatser inom det trygghetsskapande arbetet som bedrivs i Helsingborg samt att föreslå fler åtgärder som kan genomföras till och med 31 december 2022. Åtgärderna som föreslås är att staden ska fortsätta sin trygghetsskapande bemanning, stärka och utveckla arbetet inom myndighetssamverkan samt att se staden som möjliggörare för ökat invånar- och företagsengagemang. Åtgärderna är viktiga komplement till polisens arbete och det finns en upparbetad samverkan som stärks av en utökad närvaro. Åtgärderna bedöms kosta 3,2 miljoner kronor. Läs mer om förslaget till trygghetsskapande åtgärder (Helsingborgs stads diarier).

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.