Det här beslutade kommunfullmäktige den 17 december

Kommunfullmäktige tisdagen den 17 december beslutade bland annat om ett marköverlåtelseavtal för en ny tankstation för biogas och naturgas på Filborna industriområde, en revidering av taxan för kontroll i livsmedelskedjan samt att Helsingborgs stad ska ställa sig bakom Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025.

Här är några av de ärenden som togs upp. I diariet kan du läsa alla ärenden som togs upp i kommunfullmäktige den 17 december.

Marköverlåtelseavtal för fastigheten Raspen 1 på Filborna industriområde

Nu finns ett förslag på marköverlåtelseavtal för fastigheten Raspen 1, ett 4 000 kvadratmeter stort område på Filborna industriområde. Helsingborgs stad vill sälja fastigheterna till Gasum AB för 2 600 000 kronor. Företaget planerar att bygga en tankstation för biogas och naturgas.

Reviderad taxa för offentlig kontroll i livsmedelskedjan från den 18 december 2019

EU-förordningen 2017/625 för kontroll i livsmedelskedjan börjar gälla den 14 december 2019. Förordningen innehåller, precis som tidigare, bestämmelser om hur kontrollen ska utföras och ger en grund för avgiftsfinansieringen. Nu föreslås en revidering av taxan offentlig kontroll inom livsmedels-och foderlagstiftningens område. Den nya taxan föreslås gälla från den 18 december 2019.

Helsingborgs stad vill ställa sig bakom Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025

Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 är ett opinionsbildningsprojekt som vill att den dagliga rökningen ska minska till under fem procent av befolkningen år 2025. Hittills har 55 kommuner och flera organisationer, däribland alla landstingen/regionerna, ställt sig bakom Tobacco Endgame.