Det här beslutade kommunfullmäktige den 17 februari

På onsdag den 17 februari behandlade kommunfullmäktige bland annat förslag om trygghetsskapande åtgärder för Helsingborg samt ändringar i parkeringsnormen som styr hur parkeringen ska lösas vid nybyggnad och ombyggnad av till exempel bostäder, kontor och handel.

Här är några av de ärenden som togs upp. I diariet kan du läsa alla ärenden som togs upp i kommunfullmäktige den 17 februari.

Uppdrag att genomföra trygghetsskapande åtgärder 2021

Syftet med åtgärderna är att de som bor och verkar i Helsingborg fortsatt ska uppleva Helsingborg som en trygg plats och är en fortsättning på de åtgärder som beslutades av kommunfullmäktige i oktober 2020. Följande åtgärder föreslås under de första sex till åtta månaderna av 2021:

 • Ökad närvaro av ordningsvakter på Söders kommersiella områden.
 • Ökad närvaro av ordningsvakter på Helsingborgs C.
 • Ökad närvaro av trygghetsskapande personal efter behov i lägesbildsarbetet.
 • Säkerställa god effekt av Safegrowth, en innovativ satsning på framgångsrik metod för invånarengagemang på Drottninghög.
 • Möjliggöra invånarengagemang genom nattvandrande föreningar.
 • Implementering av ny ANDT-plan för en drogfri skoltid och skolmiljö och mot användning av alla former av droger (ANDT-arbete mot alkohol, narkotika, dopning, tobak).
 • Utveckling och samordning av uppsökande verksamhet inom Fritid Helsingborg kopplat till övriga verksamheter inom stadens lägesbildsarbete för bästa effekt som möjliggör social kontroll i det offentliga rummet.
 • Kommunikationsinsats riktad till stadens företagare för ökad trygghet, mot osund konkurrens, genom trygghetsundersökning med uppföljande insatser för ökad delaktighet och kunskap.
 • Utveckla lokal myndighetssamverkan med fokus på systemhotande brottslighet (utnyttjande av välfärdssystem).

Läs handlingarna om de trygghetsskapande åtgärderna (Helsingborgs stads diarier).

Revidering av parkeringsnormen

Genom parkeringsnormen styr kommunen hur parkeringen ska lösas vid nybyggnad och ombyggnad av till exempel bostäder, kontor och handel. Den nuvarande parkeringsnormen bestämdes 2016 men sedan dess har behovet av parkering blivit större. Därför föreslås att den miniminivå som anges i normen höjs. Läs handlingarna om parkeringsnormen (Helsingborgs stads diarier).

Kulturprogram 2021-2024

Kulturprogrammet ska visa på Helsingborgs stads viljeinriktning för stadens kulturliv för perioden 2021-2024. Kulturen ska bidra till ett hållbart samhälle och finnas representerad i hela Helsingborg. Programmet ersätter befintligt Kulturprogram 2017-2020. Läs handlingarna om kulturprogrammet 2021-2024 (Helsingborgs stads diarier).

Köpekontrakt för fastigheten Mimer 22 på Västra Berga

Helsingborgs stad kan få köpa fastigheten Mimer 22 på Västra Berga för 27 250000 kronor. Fastighetens adress är Rundgången 24 och ligger bredvid Norrvalla idrottsplats och polishuset. Mimer 22 samt hela kvarteret Rundgången är utpekat i Helsingborgs stadsplan 2017 som utvecklingsområde för blandad stad med inriktning boenden. Läs handlingarna om köpekontraktet för Mimer 22 (Helsingborgs stads diarier).

Marköverlåtelseavtal för fastigheten Köpingelund 1 på Köpingegårdens industriområde

Helsingborgs stad vill överlåta fastigheten Köpingelund 1 på Köpingegårdens industriområde för 3 544 000 kronor. Exploatören Grossisten Nordic AB planerar att uppföra en byggnad för lagerhållning och kontor. Läs handlingarna om marköverlåtelseavtalet (Helsingborgs stads diarier).

Kontakta kommunen — En väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor.

Öppettider

 • Måndag-onsdag 08:00-17:00
 • Torsdag 08:00-18:00
 • Fredag 08:00-17:00
Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare

Starta chatt chevron_right

Mejla

Få svar inom 24 timmar kontaktcenter@helsingborg.se

Skicka mejl chevron_right

Besök

På grund av covid-19 har vår lokal på Stortorget 17 stängt för besök

Visa karta chevron_right

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00

Ring chevron_right