Det här beslutade kommunfullmäktige den 17 mars

Kommunfullmäktige tisdagen den 17 mars beslutade bland annat om ett förslag på ny avfallstaxa.

Här är några av de ärenden som togs upp. I diariet kan du läsa alla ärenden som togs upp i kommunfullmäktige den 17 mars.

Ny avfallstaxa från 1 april 2020

Nordvästra Skånes Renhållning AB (NSR) förslår en ny taxa för avfall som ska gälla från och med 1 april 2020. I årets taxeförslag fortsätter satsningen att locka fler villahushåll att byta från fyrfackskärl-abonnemang till ett abonnemang där kärl 1 töms varannan vecka. Därför föreslås en sänkning av avfallstaxan med fem procent om man väljer 14-dagarstömning och en höjning av taxan med sex procent om man väljer veckotömning. Taxorna för tvåfackskärl höjs med cirka nio procent för att locka kunderna att byta till fyrfackskärl.