Det här beslutade kommunfullmäktige den 17 september

Kommunfullmäktige tisdagen den 17 september beslutade bland annat om förslaget på nya taxor och avgifter för äldreomsorg.

Här är några av de ärenden som togs upp. I diariet kan du läsa alla ärenden som togs upp i kommunfullmäktige den 17 september.

Förslag på nya taxor och avgifter för äldreomsorg

De nya  avgifterna och taxorna inom äldreomsorgen ska höjas från år 2020. Avgifterna har inte reviderats sedan 2002.

Avsiktsförklaring mellan staden och Skanska för ett område i Vasatorp

Kommunen tecknar en avsiktsförklaring med Skanska som äger fastigheten Vasatorp 1:1. När den pågående detaljplanen är antagen  kommer kommunen att köpa det cirka 600 650 kvadratmeter stora området Vasatorp 1:1 från Skanska. Kommunen kommer att teckna ett markanvisningsavtal som innebär att området inte kan säljas till någon annan än Skanska eller dess bolag. Staden ska direktanvisa bostadsbyggrätter om runt 12 000 kvadratmeter till Skanska eller annat bolag inom koncernen.

Avsiktsförklaring mellan staden och Skanska för ett område i Östra Vång

Kommunen tecknar en avsiktsförklaring med Skanska om en del av fastigheten Björka 17:1 i Östra Vång. Parterna ska förhandla fram ett koncept som ska bli ett underlag till hur Björka 17:1 ska utvecklas samt till ett planuppdrag. Parterna ska även utreda förutsättningarna för en försäljning till kommunen av delar av Björka 17:1.