Det här beslutade kommunfullmäktige den 19 april

Under tisdagen den 19 april behandlade kommunfullmäktige bland annat förslag om att stärka stadens arbete med civilt försvar samt förslag på att utöka de trygghetsskapande åtgärderna i Helsingborg.

Nedan kan du läsa om några av de ärenden som behandlades under sammanträdet. I diariet hittar du alla ärenden som behandlades i kommunfullmäktige den 19 april 2022.

Se webbsändningen från kommunfullmäktiges sammanträde den 19 april.

Uppdrag åt kommunstyrelsen att stärka stadens arbete med civilt försvar

På grund av den ändrade säkerhetspolitiska situationen i Sverige och vårt närområde har staden tagit fram förslag på prioriterade satsningar inom det civila försvaret: 6,1 miljoner kronor för att stärka det civila försvaret samt 10 miljoner kronor för att stärka stadens samhällsviktiga infrastruktur. Förslag på flera satsningar ska lämnas in senast juni 2022. De prioriterade satsningarna ska genomföras så snart som möjligt. Läs mer om förslaget att stärka stadens arbete med civilt försvar (Helsingborgs stads diarier).

En utökning av trygghetsskapande åtgärder under 2022

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har sedan tidigare beslutat om extra trygghetsskapande insatser i Helsingborg. Nu föreslås en utökning av de trygghetsskapande åtgärderna till och med 31 december 2022. Det innebär till exempel fler ordningsvakter, ett stärkt samarbete mellan myndigheter samt att bana väg för fler föreningar att engagera sig som nattvandrare. Läs mer om förslaget att utöka trygghetsskapande åtgärder under 2022 (Helsingborgs stads diarier).

Helsingborgs stads årsredovisning 2021

Årsredovisningen för 2021 presenteras. Den innehåller information om kommunens verksamheter, resultat och ekonomi, hur skattepengarna har använts med mera. Samtidigt behandlas också Stadsrevisionens årsrapport. Läs Helsingborgs stads årsredovisning 2021 och Stadsrevisionens årsredogörelse för 2021 (Helsingborgs stads diarier).

Avsiktsförklaring med Helsingborgs hamn AB om hamnflytt och stadsutveckling

Kommunfullmäktige har tidigare fattat ett historiskt beslut om att flytta hamnen söderut i samband med en större investering i hamnen. Infrastruktursatsningen kommer att stärka och modernisera hamnen och göra att staden kan växa och kopplas ner mot havet även i de södra delarna av staden. Det är ett omfattande projekt som sträcker sig över flera år. Därför föreslås att staden tecknar en avsiktsförklaring med Helsingborgs Hamn AB om inriktningen för flytten samt det fortsatta arbetet. Läs mer om förslaget till avsiktsförklaring med Helsingborgs hamn (Helsingborgs stads diarier).

Eftergift av vissa kommunala avgifter 2022 för företagare

Nu föreslås en eftergift av kommunala avgifter under 2022 inom viss livsmedelskontroll, viss kontroll av köldmedia, tillsyn av alkoholservering och markupplåtelseavgift för uteserveringar under sommarsäsongen. Förslaget innebär att de eftergifter som infördes 2021 även kommer att omfatta hela år 2022, med undantag för markupplåtelse för uteservering där förslaget endast omfattar sommarperioden. Läs mer om förslaget om eftergifter av vissa kommunala avgifter (Helsingborgs stads diarier).

Revidering av taxan enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor

Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) har förändrats, vilket medför utökade arbetsutgifter för Räddningstjänsten Skåne Nordväst (RSNV). Med anledning av detta behöver taxan för tillstånd för brandfarliga och explosiva varor revideras. Läs mer om förslaget till reviderad taxa för tillstånd för brandfarliga och explosiva varor (Helsingborgs stads diarier).

#kommun och politik #kommunfullmäktige #livesändning