Det här beslutade kommunfullmäktige den 19 oktober

Under tisdagen den 19 oktober behandlade kommunfullmäktige bland annat förslag om en uppföljning av planen för bredbandsutbyggnaden, en minnesplats över Raoul Wallenberg på Ångfärjeparken samt stadens delårsbokslut för perioden januari till augusti 2021.

Nedan kan du läsa om några av de ärenden som behandlades under sammanträdet. I diariet hittar du alla ärenden som behandlades i kommunfullmäktige den 19 oktober.

Se webbsändningen från kommunfullmäktiges sammanträde den 19 oktober.

Uppföljning av planen för bredbandsutbyggnaden

Uppföljningen har särskilt fokuserat på att följa upp takten i utbyggnaden av fibernät i tätort och på landsbygden, att utveckla fritt wi-fi samt täckningen med mobilt bredband. Uppföljningen genomfördes våren 2021 och baserades bland annat på Post-och Telestyrelsens statistik från 2020. Sammanfattningsvis har man nått målet om 95 procents tillgång till bredband i hushåll. Andelen hushåll på landsbygden som har tillgång till bredband med hastigheten 100 Mbit/s år 2020 är 76 procent. Läs förslaget om uppföljning av planen för bredbandsutbyggnad (Helsingborgs stads diarier).

Minnesplats över Raoul Wallenberg på Ångfärjeparken

Förslaget är att staden köper in Gustav Kraitzs skulptur ”Humanisten”. Skulpturen består av en portfölj i brons märkt med initialerna RW. Portföljen är placerad på en två meter lång bänk i svart diabas med blästrad minnestext. Läs förslaget om minnesplats för Raoul Wallenberg (Helsingborgs stads diarier).

Delårsbokslut för Helsingborgs stad för perioden januari till augusti 2021

Delårsbokslutet innehåller helårsprognos samt uppföljning av mål, ekonomi och systematiskt arbetsmiljöarbete. Läs förslaget om delårsbokslutet (Helsingborgs stads diarier).

Bevarandeprogram för Bårslöv

Bevarandeprogrammet ska förtydliga de kulturhistoriska och arkitektoniska värdena, så att dessa uppmärksammas vid stadsplanering och bygglovshantering. Läs förslaget om bevarandeprogram för Bårslöv (Helsingborgs stads diarier).

Bevarandeprogram för Påarp och Välluv

Bevarandeprogrammet ska förtydliga de kulturhistoriska och arkitektoniska värdena, så att dessa uppmärksammas vid stadsplanering och bygglovshantering. Läs förslaget om bevarandeprogram för Påarp och Välluv (Helsingborgs stads diarier).