Det här beslutade kommunfullmäktige den 20 april

Under tisdagen den 20 april beslutade kommunfullmäktige bland annat att godkänna årsredovisningen för Helsingborgs stad samt två förslag om marköverlåtelseavtal på Pålsjö och i Maria Park.

Här kan du läsa om några av de ärenden som togs upp under sammanträdet. I diariet hittar du alla ärenden som behandlades i kommunfullmäktige den 20 april.

Helsingborgs stads årsredovisning 2020

Helsingborgs stads årsredovisning för 2020 presenteras och föreslås att godkännas. Den innehåller information om kommunens verksamheter, resultat och ekonomi, hur skattepengarna har använts med mera. Samtidigt behandlas också årsredogörelsen från stadsrevisionen. Läs handlingarna om förslaget till Helsingborgs stads årsredovisning 2020 (Helsingborgs stads diarier).

Räddningstjänsten Skåne Nordväst årsredovisning 2020

Räddningstjänsten Skåne Nordväst har överlämnat sin årsredovisning för verksamhetsåret 2020. Läs handlingarna om förslaget till Räddningstjänstens årsredovisning 2020 (Helsingborgs stads diarier).

Marköverlåtelseavtal för fastigheten Kalken 2, Pålsjö

Helsingborgs stad vill överlåta fastigheten Kalken 2 på Pålsjö för 22 755 000 kronor till Riksbyggen. Exploatören planerar att bygga cirka 50 lägenheter som ska upplåtas med bostadsrätt. Planområdet ligger i närheten av Pålsjö kyrkogård och Pålsjö skog vid Romares väg och Senderödsvägen. Fastigheten Kalken 2 omfattas av detaljplan för Pålsjö 1:1 m.fl., Senderödsvägen, Pålsjö. Detaljplanen tillåter elva kvarter för bostadsbebyggelse med möjlighet för serviceverksamhet och skola samt parker och grönområde. Läs handlingarna om marköverlåtelseavtalet (Helsingborgs stads diarier).

Marköverlåtelseavtal för fastigheten Fibulan 1, Maria station

Helsingborgs stad vill överlåta fastigheten Fibulan 1, Maria station för 34 678 500 kronor till Serneke. Exploatören planerar att bygga cirka140 lägenheter, både bostadsrätter och hyresrätter. Fastigheten omfattas av detaljplan för fastigheten Berga 1:10. Planområdet ligger norr om Maria station. Detaljplanen medger 18 kvarter för bostadsbebyggelse, parkeringshus och centrumverksamhet. Läs handlingarna om marköverlåtelseavtalet (Helsingborgs stads diarier).

Valnämnden föreslås byta namn till val- och demokratinämnden

Efter valet 2018 utökades uppdraget för valnämnden i Helsingborg till att även omfatta frågor om demokrati och invånardialog under de år som det inte är valår. Genom att byta namn till val-och demokratinämnden blir båda uppdragen synliggjorda. Läs handlingarna om förslaget på namnbyte (Helsingborgs stads diarier).

Revidering av avgiften för kopior av allmänna handlingar samt tillämpningsanvisningar

I januari 2021 infördes en bestämmelse om att en myndighet i vissa fall ska kunna ta ut en avgift för kopior av allmänna handlingar i förskott. Detta för att myndigheten kan försäkra sig om att få avgiften betald innan arbetet med att ta fram och skicka kopian påbörjas. Utöver detta finns även ett tillägg om när en avgift inte ska tas ut samt ett förtydligande kring betalning och avgift för kopior på ljud och bildupptagning. Läs handlingarna om förslaget på nya avgifter (Helsingborgs diarier).

Läs den nya bestämmelsen i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 6 kap. 1 a § på Riksdagens webbplats.

Kontakta kommunen — En väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor.

Öppettider

  • Måndag-onsdag 08:00-17:00
  • Torsdag 08:00-18:00
  • Fredag 08:00-17:00
Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare

Starta chatt chevron_right

Mejla

Få svar inom 24 timmar kontaktcenter@helsingborg.se

Skicka mejl chevron_right

Besök

På grund av covid-19 har vår lokal på Stortorget 17 stängt för besök

Visa karta chevron_right

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00

Ring chevron_right