Det här beslutade kommunfullmäktige den 20 september

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

Tisdagen den 20 september behandlade kommunfullmäktige bland annat ett förslag om en reviderad taxa för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg samt ett förslag på ett samverkansavtal med ett antal bolag för att i framtiden kunna bygga ett nytt bostadsområde på Västra Berga.

Peter Danielsson (M) håller sitt sista tal som kommunstyrelsens ordförande.

Nedan kan du läsa om några av de ärenden som behandlades under sammanträdet. I diariet hittar du alla ärenden som behandlades i kommunfullmäktige den 20 september 2022.

Revidering av taxan för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Staden föreslår en ny rutin för att debitera barnomsorgsavgiften för vårdnadshavare som är folkbokförda på olika adresser. Syftet är att ta större hänsyn till separerade vårdnadshavares situation. Därför behöver taxan för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Helsingborg revideras. Läs mer om förslaget till Revidering av taxa för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem (Helsingborgs stads diarier).

Förslag till samverkansavtal om fastigheter i området Rundgången på Västra Berga

Staden har tagit fram förslag på samverkansavtal med anledning av det kommande detaljplanearbetet som rör fastigheterna Helsingborg Nide 2, Mimer 12, 15, 18, 19, 22 och del av Rustningen 1. Målsättningen är ett nytt och barnvänligt bostadsområde med blandade upplåtelseformer samt grundskola, förskola, idrottshall och en park. Läs mer om förslaget till samverkansavtal om fastigheter i området Rundgången (Helsingborgs stads diarier).

Marköverlåtelseavtal om del av fastigheten Kulingen 1 i Ödåkra småindustriområde

Helsingborgs stad vill överlåta fastigheten Helsingborg Kulingen 1 inom Ödåkra småindustriområde till företaget BraLokaler i Helsingborg AB för 5 520 000 kronor. Företaget planerar att uppföra bebyggelse för industriradhus med bostadsrättsform. Läs mer om förslaget på marköverlåtelseavtal om del av fastigheten Kulingen 1 i Ödåkra småindustriområde (Helsingborg stads diarier).

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.