Det här beslutade kommunfullmäktige den 21 april

Kommunfullmäktige tisdagen den 21 april diskuterade bland annat att ett förslag på att tillföra medel till vård- och omsorgsnämnden, ett förslag på att använda medel för innovativa lösningar till coronakrisen samt en anmälan om att undanta hela Helsingborg enligt den nya EBO-lagstiftningen.

Webbsändning från kommunfullmäktige den 21 april 2020

Här är några av de ärenden som togs upp. I diariet kan du läsa alla ärenden som togs upp i kommunfullmäktige den 21 april.

Förslag på att tillföra medel till vård- och omsorgsnämnden

Kommunfullmäktiges budgetbeslut inför 2020 innebar en förstärkning till vård-och omsorgsnämnden. Denna var dock inte tillräcklig. Nu sänker kommunfullmäktige stadens resultatkrav under 2020 samt tillför 41 miljoner kronor under 2020 till vård- och omsorgsnämnden.

Att använda medel för innovativa lösningar till coronakrisen

De resurser för 2020 som är avsatta för nämnderna inom ramen för H22 kommer även att kunna användas av nämnderna för innovativa lösningar kopplade till coronakrisen.

Anmälan om att hela Helsingborg ska undantas enligt den nya EBO-lagstiftningen

EBO-lagen gör det möjligt för asylsökande att ordna eget boende istället för att bo på Migrationsverkets anläggningsboenden, till exempel hos vänner eller släkt, utan att förlora sitt bidrag. Men över tid har EBO lett till trångboddhet, segregation och utanförskap i och omkring större städer i Sverige. Genom arbetsmarknadsnämndens förslag till kommunfullmäktige att undanta hela staden från EBO-lagstiftningen, undviker man att enstaka områden pekas ut. Även möjligheten att skriva sig i andra närbelägna områden, men egentligen bo i ett undantaget område, försvinner.

Revidering av nämndernas reglementen för att göra det möjligt för ledamöter att delta på distans

Kommunfullmäktige har beslutat att öppna upp för möjligheten för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige att delta på distans i kommunfullmäktiges sammanträden. En liknande möjlighet att delta på distans finns nu även för ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen och stadens nämnder.

Marköverlåtelseavtal för fastigheten Baggetorp 1 i Kattarp

Förslag på marköverlåtelseavtal för fastigheten Baggetorp 1 i Kattarp godkändes. Det är ett 3 740 kvadratmeter stort område som ligger öster om Kattarps station och omfattas av detaljplanen för del av fastigheten Kattarp 27:1. Här kan du läsa mer om gällande detaljplaner.

Helsingborgs stad säljer fastigheterna till MW Bostads AB för 3 740 000 kronor. Företaget planerar att bygga cirka 48 bostadslägenheter i flerbostadshus (hyresrätter).

Årsredovisningar för Helsingborgs stad och Räddningstjänsten Skåne Nordväst för 2019

Förslag på årsredovisning för Helsingborgs stad 2019 samt för Räddningstjänsten Skåne Nordväst (RSNV) 2019 godkändes. Årsredovisningarna beskriver vad stadens respektive RSNV gjorde förra året och vilka som är de framtida utmaningarna.